ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดงาน สร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 พร้อมปล่อยแถวสกัดอาชญากรรมทั่วกรุง

 

               12 ก.พ. 61  เมื่อเวลา 17.00 น.  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ที่ บริเวณวงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. พร้อมทำการปล่อยแถว ตำรวจ บช.ทท. ตำรวจ บก.สปพ. หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด หน่วยอรินทราช 26 ตำรวจสุนัขและม้า ตำรวจ บช.ปส. หน่วยสยบไพรี บช.ปส. และตำรวจ สน.พลับพลาไชย 2

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

               พล.ต.ท.สาคร กล่าวว่า การจัดโครงการปล่อยแถวในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ อาทิ สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กระทรวงการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการประสานงานที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนหนาแน่นในเทศกาลดังกล่าว ให้ได้ครอบคลุมทุกจุด เพื่อลดอาชญากรรมที่อาจเกิดแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้เชิญตัวแทนจากสถานทูตประเทศอาเซียนบวก 3 เข้าร่วมงานปล่อยแถวระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ของความเป็นมิตรที่ดีของคนไทยเจ้าของประเทศที่มีเอกลักษณ์ในด้านความมีน้ำใจโอบอ้อมอารี และมี Service Mind ของเจ้าหน้าที่ไทย ในความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย และเกิดความประทับใจในการมาเที่ยวประเทศไทย เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศ

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ‘ตรุษจีน-วาเลนไทน์’ 2561

 

               พล.ต.ท.สาคร กล่าวอีกว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย รวมทั้งภาคเอกชน ต่างมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในปี 2561 “ปีท่องเที่ยวไทยวิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”