ร้อง ตร. !! พบพิรุธเลือกตั้ง คกก.ศาสนาอิสลามประจำจังหวัด

อาชญากรรม  :  12 ก.พ. 2561

ผู้นำศาสนากลุ่มเปอดานา จังหวัดนราธิวาส เข้ายื่นหนังสือ ‘รอง ผบ.ตร.’ ตรวจสอบปมพบพิรุธการเลือกตั้ง คกก.ศาสนาอิสลามประจำจังหวัด

 

            ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายมูหามัดซามานี ยูโซ๊ะ ผู้นำศาสนาอิสลามกลุ่มเปอดานา จังหวัดนราธิวาส ในฐานะกลุ่มพลังใหม่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่สันติสุข รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ด้านกฎหมายและคดี เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการคัดเลือกคณะกรรมการศาสนาอิสลามประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

            นายมูหามัดซามานี ยูโซ๊ะ ผู้นำศาสนาอิสลามกลุ่มเปอดานา กล่าวว่า ตนสงสัยว่าการเลือกตั้งดังกล่าวมีพิรุธ ไม่โปร่งใส อาจเกิดการทุจริต เนื่องจากในวันที่มีการเลือกตั้ง บัตรลงคะแนนของอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอจะแนะ และอำเภอสุคิริน ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จึงสงสัยว่าอาจจะมีการขโมยบัตรเลือกตั้ง เพราะคณะกรรมการฯทราบดีอยู่แล้วว่า จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนเท่าใด การตรวจนับคะแนน ไม่มีการตรวจนับให้ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์ แต่กลับนำมากองรวมกันอย่างไม่เปิดเผย และไม่มีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุม จึงเชื่อว่าอาจจะมีการเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งระหว่างการการรอนับคะแนน เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี 664 คน มีผู้ไปใช้สิทธิ 642 คน แต่ปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 686 ใบ เป็นบัตรที่ถ่ายเอกสารที่มีหมายเลขกำกับบัตรลงคะแนนซ้ำกัน 2-3 ใบ ซึ่งไม่ใช่บัตรเลือกตั้งฉบับจริง ที่มีการเรียงหมายเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

ร้อง ตร. !! พบพิรุธเลือกตั้ง คกก.ศาสนาอิสลามประจำจังหวัด

 

            “บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะกากบาทด้วยบุคคลเดียวกันซ้ำกันหลายใบ และเมื่อมีการนำคะแนนมานับใหม่ ก็ไม่ตรงกับการนับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการร้องเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ จึงอยากให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน และตรวจพิสูจน์เอกสารบัตรลงคะแนนว่ามีการกากบาทด้วยบุคคลเดียวกันหรือไม่”

            พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพื่อพิจารณาว่าจะมีการมอบหมายให้พนักงานสอบสวนชุดใดดำเนินการตรวจสอบ จะเป็นกองบังคับการปราบปราม(บก.ป.) หรือจะเป็นคณะพนักงานสอบสอบที่ตั้งขึ้นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ค่อยพิจารณาอีกทีโดยยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างโปร่งใส และตรงไปตรงมา เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย