ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการ "1386 ทั่วไทย ปชช.ปลอดภัยยาเสพติด"

อาชญากรรม  :  23 ธ.ค. 2560

ป.ป.ส. ศป.ปส.อำเภอ ผนึกกำลังทหาร ตำรวจ ลงพื้นที่ปฏิบัติการ "1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด เป้าหมาย 103 หมู่บ้าน/ชุมชน 37 อำเภอ ใน 15 จังหวัด

 
 
          23 ธ.ค. 60 - นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า วานนี้ (22 ธ.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก.ป.ป.ส.) ได้เปิดปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 2/2561 ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561

ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการ "1386 ทั่วไทย ปชช.ปลอดภัยยาเสพติด"


  
          ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง รวมทั้งสิ้น 1,127 นาย ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 103 หมู่บ้าน/ชุมชน 37 อำเภอ ใน 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครนายก บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช พังงา และสตูล โดยดำเนินการกับเป้าหมายบุคคลรวม 177 ราย เป็นบุคคลทั่วไปทั้งหมด ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลจากการร้องเรียนของประชาชน 157 ราย และจากการสืบสวน 20 ราย สรุปผลการปฏิบัติการ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 214 ราย โดยเป็นผู้ค้า (ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด) 72 ราย ครอบครองยาเสพติด 10 ราย และนำผู้เสพ 133 ราย เข้าสู่กระบวนการบำบัด สามารถยึดของกลาง ยาบ้า 740,661 เม็ด ไอซ์ 87.84 กรัม และตรวจยึดทรัพย์สินทั้งสิ้น 37,480 บาท

ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการ "1386 ทั่วไทย ปชช.ปลอดภัยยาเสพติด"


  
          นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า ปฏิบัติการ 1386 ทั่วไทย ปลอดภัยยาเสพติด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2559 มุ่งเน้นการปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และมีการร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ส. ผ่านสายด่วน 1386 จดหมายร้องเรียน หรือช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนต้องลดระดับความรุนแรงลง และประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ให้ความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมสอดส่องดูแลหมุ่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ส่งผลให้สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ โดยในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงเดินหน้าปราบปรามนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป และเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประจำภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ขยายผลไปจับกุมผู้ค้าระดับที่เหนือขึ้นไปให้ได้ เพื่อเป็นการตัดวงจรการค้าการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนโดยการสืบสวนติดตามพฤติกรรม ขยายผล เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินจากการกระทำความผิด เป็นการปราบปรามมุ่งในเชิงคุณภาพ หากเป็นผู้เสพจะให้โอกาสสมัครใจเข้ารับการบำบัด และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ป.ป.ส. เปิดปฏิบัติการ "1386 ทั่วไทย ปชช.ปลอดภัยยาเสพติด"

 

          ซึ่งปฏิบัติการครั้งที่ 2/2561 นี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ยึดถือแนวทางการขยายผลจากรายย่อยไปสู่นักค้ารายใหญ่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดไว้มาตลอด และที่ผ่านมาก็ได้กำชับให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก ให้ดำเนินการปราบปรามเชิงคุณภาพในทุกคดี หากทุกพื้นที่ปฏิบัติได้ในลักษณะนี้ เชื่อว่าปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จะลดระดับลงอย่างแน่นอน.

 


 


เปิดอ่าน