กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงเหตุลอบวางบึ้มปัตตานี

อาชญากรรม  :  22 ก.ย. 2560

กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงข่าวกรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ขณะที่ ‘ผบ.ทบ.-แม่ทัพภาค 4’ เสียใจสูญเสียกำลังพล สั่งทุกหน่วยทำงานเชิงรุก

 

          วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า โดยพันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และพันเอกยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ชี้แจงกรณี เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๑๕ ณ บริเวณ ถนนสาย ๔๒ (เก่า) บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เกิดเหตุระเบิด (อ่านข่าว : ใต้ป่วนอีก! ลอบวางบึ้มจนท.ดับ4)

          ชุดปฏิบัติการร้อยทหารพรานที่ ๔๔๑๒ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๔ ขณะทำการลาดตระเวนเส้นทางเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ขณะลาดตระเวนมาถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นทางเบี่ยง บริเวณกำลังก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำใต้ถนน จึงได้หยุดรถ และจัดกำลังพล ๔ นาย เข้าตรวจสอบด้วยการเดินเท้า และในขณะเดียวกันคนร้ายได้จุดระเบิดเป็นเหตุให้กำลังพลที่อยู่บนรถเสียชีวิตจำนวน ๔ ราย บาดเจ็บจำนวน ๕ ราย และราษฎรจำนวน ๑ ราย โดยมีรายชื่อดังนี้..


กำลังพลที่เสียชีวิต

๑. อาสาสมัครทหารพราน สุวิทย์  บุญชู    
๒. อาสาสมัครทหารพราน ณัฐพล  รังสิมันตุชาติ  
๓. อาสาสมัครทหารพราน ปฐมพร  คงสัย   
๔. อาสาสมัครทหารพราน พิทักษ์คมสิทธิ์  ศักดิ์วิเศษสม  


กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ

๑. สิบเอก ธีรวุฒิ  ปานแก้ว
๒. อาสาสมัครทหารพราน จักกฤษ  จี่เอ้ย
๓. อาสาสมัครทหารพราน ธันยา  เอื้องฟ้าไพรวัลย์
๔. อาสาสมัครทหารพราน ประหยัด  อินทร์แก้ว
๕. อาสาสมัครทหารพราน เอกชัย  คำแคว่น


ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บ คือ ๑. นางสาว รอมือเลาะ  สือรี

 

          ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๔ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และสมศักดิ์ศรีของชายชาติทหาร ที่ได้เสียสละแม้ชีวิต เพื่อความสงบสุขของพื้นที่และของพี่น้องประชาชน และได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทำการรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนรวบรวมงานด้านการข่าวเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษ และสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และเน้นย้ำให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องสิทธิของกำลังพลของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกนาย จากเหตุการณ์ครั้งนี้ รวมถึงดูแลครอบครัวของวีรชนผู้สูญเสียตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่ โดยจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ ๗ ชั้น หรือ อส.ทพ. ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ ๒,๒๒๑,๓๐๙ บาท

          จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นความพยายามในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นการทำลายบรรยากาศ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในพื้นเกิดความเบื่อหน่ายต่อการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้สร้างสถานการณ์ความรุนแรงในห้วงหลายปีที่ผ่านมา

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ยังคงยึดมั่นในหลักการบังคับใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และใช้งานการเมืองนำการทหารโดยแนวทางสันติวิธีในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นใหญ่

 


เปิดอ่าน