โปรดเกล้าฯ65นายพลตำรวจแล้ว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 65 รายแล้ว พร้อมข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 234 ราย “รองปลัดมท.”รับมีเด็กฝากยันไม่มีวิ่งเต้นขอตำแหน่งมท.

             ที่สำนักตำรวจแห่งชาติ (สตช.)  วันที่ 24 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 65 ราย โดย พล.ต.ต.ขึ้นเป็น พล.ต.ท.จำนวน 2 ราย และ พ.ต.อ.ขึ้นเป็น พล.ต.ต. จำนวน 63 ราย

              นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 234 ราย ซึ่งทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งตามวาระประจำปี 2554 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา

              สำหรับรายชื่อนายพลตำรวจตำแหน่งที่น่าสนใจต่างๆ มีดังนี้ พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว รอง ผบช.น. โยกเป็น รอง ผบช. สำนักงานตรวจสอบภายใน พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ รอง ผบช.ภ.8 เป็น รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช รอง ผบช.ส. เป็น รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.วรเทพ เมธาวัธน์ รอง ผบช.สำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็น รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.วรินทร์ บุณยเกียรติ รอง ผบช. สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็น รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ รอง ผบช.สตม. เป็น รอง ผบช.สำนักงานกำลังพล พล.ต.ต.ศักดา ชื่นภักดี รอง ผบช.น. เป็น รองจเรตำรวจ (สบ7) พล.ต.ต.สุกิจ โคอินทรางกูร รอง ผบช.สำนักงานกำลังพล เป็น รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง รองจเรตำรวจ (สบ7) เป็น รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.พฐ. เป็น รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รอง ผบช.น. เป็น รอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญโญ รอง ผบช.น. เป็น รอง ผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.เอื้อพงศ์ โกมารกุล ณ นคร รอง ผบช.น. เป็น รองจเรตำรวจ (สบ7) พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก ผบก.สส.สตม. เป็น รอง ผบช.พฐ. พล.ต.ต.สัญชัย สุนทรบุระ ผบก.สท. เป็น รอง ผบช.พฐ. พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบก.รน. เป็น ผบก.ปคม. พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย ผบก.อก.บช.น. เป็น ผบก.สท. พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโต ผบก.น.5 เป็น ผบก.กต.6 พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบก.น.6 เป็น ผบก.กองวิจัย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบก.น.6 เป็น เลขานุการตำรวจแห่งชาติ(สบ6)

              ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ตำแหน่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พล.ต.ต.นเรศ นันทโชติ รอง ผบช.ปส. เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ รอง ผบช.ก. เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.มานิต วงศ์สมบูรณ์ ผบก.สนับสนุนทางเทคโนโลยี เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.เมธี กุศลสร้าง ผบก.ภ.จ.อ่างทอง เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผบก.น.1 เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ ผบก.สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.กฤษฎิ์ เปียแก้ว ผบก.ศูนย์ฝึกอบรม ภ.6 เป็น ผบก.น.5 พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผบก.อก.บช.ส. เป็น ผบก.น.7 พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี ผบก.น.4 เป็น ผบก.น.3 พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ รอง ผบก.น.4 เป็น ผบก.น.1 พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบก.กองวิจัย เป็น ผบก.น.9 และพล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง รอง ผบก.น.9 เป็น ผบก.น.6

“รองปลัดมท.”รับมีเด็กฝากยันไม่มีวิ่งเต้นขอตำแหน่งมท.

             นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงฝ่ายข้าราชการประจำ เปิดเผยว่า ใน2-3ปีที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยมีปัญหาในเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง วิ่งเต้น แต่ครั้งนี้ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กำชับว่า ในเรื่องบริหารงานบุคคลต้องทำให้เกิดความโปร่งใส จึงขอให้ข้าราชการทุกคนได้สบายใจ และทำงานตามหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาลกำหนด ยืนยันว่าการเลื่อนสอบขึ้นระดับ 8 หรือหัวหน้าสำนักงานจังหวัด กระทรวงมหาดไทยจะมีการเปิดสอบอย่างจริงจังเหมือนสอบจอหงวน ซึ่งในวันที่ 24 ก.พ.  ได้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 17 ตำแหน่ง มีผู้เข้าสอบ 180 คน และขอให้เพื่อนข้าราชการสบายใจ การตรวจข้อสอบ กระดาษคำตอบก็ไม่ให้เขียนชื่อลงไป ทุกแผ่นคำตอบมีรหัสชื่อหมด เพราะว่ากรรมการคุมสอบก็จะไม่รู้ผู้เข้าสอบเป็นใคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวัดความรู้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งหลักให้มีความรู้ทั้งวิชาการ และปฏิบัติการ เพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ให้รอบด้าน

             ส่วนจะสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการการว่าการแต่งตั้งต้องเป็นไปตามความคุณธรรมได้หรือไม่นั้น นายประชา กล่าวว่า ไม่มีอะไร 100% แต่ขอให้อยู่ได้ 80% ก็พอใจแล้ว เรื่องเด็กฝากคงมีแน่นอน แต่จะไม่เหมือนยุคก่อน ที่ใช้การฝาก100% ซึ่งเรารับไม่ได้ ทำให้องค์กรเสียหาย

             “รูปแบบคงจะใช้ระบบคุณธรรม80% ฝาก20% เพราะเข้าใจตามโลกแห่งความเป็นจริง ถามว่าฝากไหม ก็ต้องมี แต่ถ้าคะแนนไม่ดี จะฝากได้ยังไง ยืนยันว่ามหาดไทยยุคนี้ไม่มีเรื่องจำนวนเงิน เพื่อทำให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง” นายประชา กล่าว

 


เปิดอ่าน