ตำรวจกับประชาคมอาเซียน

ตำรวจกับประชาคมอาเซียน (1) : เลียบค่าย โดยชัยกร ใบเงิน

           หนึ่งในเรื่องที่รัฐบาล "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" นายกรัฐมนตรี ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ในปี 2558

            วาระประชาคมอาเซียน ถึงแม้จะมีการดำเนินงานไปบ้าง ในหลายหน่วยงานราชการ แต่สิ่งสำคัญคือ นโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจน ทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ไม่ว่าการลงทุน ส่งออก นำเข้า ภาคสังคม ด้านเศรษฐกิจ การไหลบ่าทางวัฒนธรรม รวมถึงโลกของอาชญากรรมด้วย

            ในมุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะกับชาวบ้าน หลีกเลี่ยงไม่พ้น การก่ออาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊ง  การไหลบ่าของอาชญากร ที่มีความรู้ ความสามารถตั้งแต่ขบวนการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ คดีทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงคดีระดับรากหญ้าเช่นพวกที่เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินตามร้านค้าและเคหสถาน

            คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลก่อนมีมติ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนที่กำหนดพันธกรณีให้ประเทศอาเซียนปรับโครงสร้างกลไกต่างๆ เพื่อวางรากฐาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

            ในส่วนของสตช. ได้ออกคำสั่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ความมั่นคงการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยมีพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่ปรึกษา สบ.10 เป็นประธาน

            มีระดับผู้บัญชาการหลักๆ ทั้ง ผบช.น. ผบข.ภ.1 ผบช.ก. ผบช.ส. ผบช.สตม.ผบช.ศ. และผบช.ตชด. ร่วมเป็นคณะทำงาน

            เป้าหมายเพื่อเสนอนโยบายด้านยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนปฏิบัติการภายในส่วนของสตช. เพื่อป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบองค์กร หน่วยงาน และบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

            ดังนั้นองค์กรตำรวจต้องมีการปรับตัวกันขนานใหญ่ ลำพังคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศ ก็ควบคุมกันยากอยู่แล้ว

            จากนี้ไปสตช.ต้องปรับแผนรับมือกันครั้งใหญ่ สิ่งสำคัญคือต้องรู้เท่าทันโจรข้ามชาติ ทั้งด้านเทคโนโลยี วิธีที่โจรแต่ละประเทศใช้ลงมือก่อเหตุ

            เมื่อประชาคมอาเซียนมีผล แล้วเจอโจรระดับเซียน ในทุกสาขาตำรวจไทยจะมีวิธีรับมืออย่างไร!!


เปิดอ่าน