นศ. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ตื่นตัวไปเลือกตั้ง

Breaking news  :  16 มี.ค. 2562

พิษณุโลก - คมข่าวทั่วไทย

 

วันที่ 16 มี.ค. 2562 ที่ห้องปะชุมสโลป อาคารกิจการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือองพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนักศึกตั้งแต่ชั้นปี ที่1-4 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรื่องในครั้งนี้โดยตรง

 

 

 

สำหรับการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเลือกตั้ง ส.ส.  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม ในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้

 

 

 

นศ. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ตื่นตัวไปเลือกตั้ง

 

 

 

นายสุรวิชจักรดิ์  ภัทรสิริวราพงศ์ ประธานสภานักศึกษาปี 61  ชั้นปีที่ 4 สาขา รัฐศาสตร์  กล่าวว่า ตนติดตามข่าวสารรูปแบบวิธีการส่งเสริมรณรงค์เป็นยังไงบ้าง เกณฑ์ในการเลือกคนที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนของเรา ส่วนหนึ่งต้องดูวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ความพร้อมเชิงนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความเปลี่ยนพัฒนากับประเทศในภาพรวม ที่เราพูดถึงมากที่สุดคือการปฏิรูปการศึกษา เป็นส่วนสำคัญที่เลือกคนที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง การพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น ขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. อยากจะฝากว่า 1 เสียงของเรา มีคุณค่าและคุณมาก ในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น

 

 

 

นศ. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ตื่นตัวไปเลือกตั้ง

 

 

 

ด้าน น.ส.ศิลาพร แถมจำเริญ ชั้นปีที่ 3 สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  กล่าวว่า  อย่างแรกเลือกดูที่พรรคก่อน ว่าการทำงานอย่างไร ที่ผ่านมาพรรคไหนดีหรือไม่  ติดตามข่าวสารบ้าง อันดับแรกอยากให้แก้ไขเรื่องความยากจน ด้วยที่บ้านเป็นเกษตรกรรม เกี่ยวกับราคาข้าว เชิญชวนไปใช้สิทธิอย่างน้อยเราก็เป็นตัวกำหนดอนาคตประเทศของเรา

 

 

 

นศ. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ตื่นตัวไปเลือกตั้ง

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่