royal coronation
วันที่ 25 สิงหาคม 2562
ข่าวด่วน

ศาล รธน. รับคำร้อง ยุบ ทษช. -ให้ชี้แจงภายใน 7 วัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - 14:50 น.
ศาล รธน,รับ คำร้อง,ยุบทษช
Shares :
เปิดอ่าน 382 ครั้ง

  ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ รับคำร้องที่ กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้ว ให้ ทษช. ผู้ถูกร้องชี้แจงภายใน 7 วัน

    วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคําร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคําสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (เรื่องพิจารณาที่ ๑/๒๕๖๒)
      ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคําสั่งยุบพรรค ไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 92 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ มีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑๓) ประกอบพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 92 แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งสําเนา คําร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําร้อง มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจ ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา วิธีการส่งกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ส่ง ณ ที่ทําการพรรคผู้ถูกร้อง

       หากไม่มี ผู้รับให้ปิดหนังสือนําส่งและสําเนาคําร้องไว้ ณ ที่ทําการพรรคผู้ถูกร้อง และให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๕๔ แล้ว
      ศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  

Shares :
เปิดอ่าน 382 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ