ราชกิจจาฯประกาศกฎหมายลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายแล้ว

Breaking news  :  12 ก.ย. 2561

กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้าย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 

                12 ก.ย.61 - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้าย คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. 

                สำหรับร่างกฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว. จะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ (13 ก.ย.) ขณะที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ต้องรอไว้อีก 90 วัน

                

ราชกิจจาฯประกาศกฎหมายลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายแล้ว

(อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่)

 

ราชกิจจาฯประกาศกฎหมายลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายแล้ว

 

(อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่)

 

 

เปิด !! บันได 4 ขั้น สู่การเลือกตั้ง (อ่านต่อ)

ราชกิจจาฯประกาศกฎหมายลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายแล้ว

 

ราชกิจจาฯประกาศกฎหมายลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายแล้ว