12 , 13 , 15 ก.ย. น้ำประปาไหลอ่อน - ไม่ไหล

Breaking news  :  12 ก.ย. 2561

กปน. ประกาศ 12 ก.ย. น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล 13 ก.ย. น้ำประปาไม่ไหล 15 ก.ย. น้ำประปาไหลอ่อน - ไม่ไหล

              การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร บริเวณคลองหัวเกลือ ถนนเทพารักษ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

              ถนนเทพารักษ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ กม.22+220 คลองเจริญราษฎร์ (คลองผู้เฒ่า) ถึงโรงพยาบาลบางบ่อ

              ถนนเมืองใหม่บางพลี ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองสำโรง ถึงโรงเรียนเกวลิน

 

 

 

12 , 13 , 15 ก.ย. น้ำประปาไหลอ่อน - ไม่ไหล

 

 

 

              กปน. มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางหว้า ถนนกัลปพฤกษ์ ฝั่งขาออก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

              ถนนกัลปพฤกษ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองโคนอน ถึงคลองราชมนตรี

 

 

 

12 , 13 , 15 ก.ย. น้ำประปาไหลอ่อน - ไม่ไหล

 

 

 

              กปน. มีความจำเป็นต้อง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

              ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกตัดถนนจันทน์ ถึงถนนตก

              ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่แยกตัดถนนเจริญราษฎร์ ถึงแยกตัดถนนตก

              ถนนตก ทั้งเส้น

 

 

 

12 , 13 , 15 ก.ย. น้ำประปาไหลอ่อน - ไม่ไหล

 

 

 

              กปน. มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร บริเวณซอยลาดพร้าว 61, 83 และ 84 ถนนลาดพร้าว เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

              ถนนอินทราภรณ์ ถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนศรีวรา 

              ซอยรามคำแหง 39 ฝั่งเลขคู่

              ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 35/1 ถึงซอยลาดพร้าว 87

              ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 28 ถึงซอยลาดพร้าว 118

              ถนนโชคชัย 4 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยก 1 ถึงแยก 15

              ถนนโชคชัย 4 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่แยก 2 ถึงแยก 12

              ถนนนาคนิวาส ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยนาคนิวาส 1 ถึงซอยนาคนิวาส 7

              ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงคลองลาดพร้าว

 

 

 

12 , 13 , 15 ก.ย. น้ำประปาไหลอ่อน - ไม่ไหล

 

 

 

              การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง