กฟน.ดับไฟทำงาน 13 - 18 ก.ย.

Breaking news  :  12 ก.ย. 2561

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 13 - 18 กันยายน 2561

               การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดที่นี่...)

 

 

 

กฟน.ดับไฟทำงาน 13 - 18 ก.ย.

 

 

(ดูรายละเอียดที่นี่...)