ครม.เห็นชอบหลักการยืนยันตัวตนทำธุรกรรมการเงิน

Breaking news  :  11 ก.ย. 2561

ครม. เห็นชอบหลักการ ยืนยันตัวตนทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

          เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ เพื่อสอดรับมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 เม.ย. เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech เพื่อประโยชน์ของผู้ให้และผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนสามารถยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมทางการเงิน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตนทางดิจิทัล โดยรมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เป็นประธาน  

 

          พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่จะให้บริการนี้ ต้องจัดตั้งเป็นรูปบริษัท ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์กำหนด พร้อมกำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยี มีระบบรักษาความปลอดภัยของลูกค้า นอกจากนี้ในร่างกฎหมายยังได้กำหนดบทลงโทษ หากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ผู้ให้บริการจะต้องชดใช้สินไหมทดแทน หากไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 แสนบาท จ่ายค่าปรับไม่เกินวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะปฏิบัติอย่างถูกต้อง.