ครม.ตั้ง "พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์" รองเลขานายกฯฝ่ายการเมือง

Breaking news  :  11 ก.ย. 2561

ครม.ตั้ง อดีตแกนนำ กปปส. นั่งเก้าอี้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

 

          เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตแกนนำ กปปส. ให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการการเมืองในตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ครม. มีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

          พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ นายพุทธิพงษ์ ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โดยให้มีภารกิจ ประสานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รื่องร้องเรียนของประชาชน และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรัฐสภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิปรัฐบาล เกี่ยวกับการออกร่างพระราชบัญญัติ เนื่องจากที่ผ่านมาในอดีตจะมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่ดูแลด้านการประสานงานกับรัฐสภา และงานด้านความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากมาตรการ การดำเนินงานต่างๆของรัฐบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล  จึงให้เป็นผู้ที่สนับสนุนงานของนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ในฐานะประธานวิปรัฐบาล)