หนึ่งเดียวในเอเชียผู้ประกอบการ UK ให้ไทยชนะ STAR AWARDS 2018

Breaking news  :  11 ก.ย. 2561

ประเทศไทย ชนะ Travel Bulletin, STAR AWARDS 2018 ครั้งที 22 ประเภท Star Cultural and Heritage Holidays Destination และลำดับสอง STAR ONLINE Training Course

หนึ่งเดียวในเอเชียผู้ประกอบการ UK ให้ไทยชนะ STAR AWARDS 2018


ประเทศไทย ชนะเวทีโหวต Travel Bulletin, STAR AWARDS 2018 ครั้งที 22 จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ในประเภท Star Cultural and Heritage Holidays Destination และได้ลำดับที่สองในประเภท STAR ONLINE Training Course ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชีย ที่ไดัรับรางวัล

Travell Bullet เป็นนิตยสารเทรดรายเดือน ชั้นนำใน UK นำเสนอข่าวสารด้านเทรดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดทำกิจกรรม training ให้กับผู้ประกอบการด้วย

หนึ่งเดียวในเอเชียผู้ประกอบการ UK ให้ไทยชนะ STAR AWARDS 2018