น้ำสะสมจากเทือกเขาไหลท่วมพิจิตร

Breaking news  :  11 ก.ย. 2561

คลิปข่าวโดย...สายยันต์ ชูฉ่ำ

 

               เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 61  สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ภาพมุมสูงจะเห็นน้ำปริมาณมากท่วมขังพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำน่าน บ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านสถานีดงตะขบ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ และเป็นพื้นที่รับน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์

 

 

 

               โดยบ้านเรือนประชาชนกว่า 60 หลังคาเรือน ต้องถูกน้ำท่วมขังล้อมรอบหมู่บ้าน เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมไหลมาตามลำคลองสาขาลงสู่ทุ่งนา พื้นที่การเกษตรจำนวนมาก ทำให้ไหลท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำแอ่งกระทะและเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และท่วมยาวนาน

               สำหรับน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร น้ำดังกล่าวจะท่วมขังเป็นประจำ เนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำท่วมเป็นทุกปี และจะท่วมขังนาน ก่อนที่น้ำที่ท่วมขังจะระบายลงแม่น้ำน่าน