ไม่เปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดภาษี ถูกฟ้องเอาผิดได้

Breaking news  :  11 ก.ค. 2561

"วิษณุ" ระบุ ถ้า ทอท.ไม่เปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดภาษี ตามมติผู้ตรวจการฯ มีสิทธิ์ถูกฟ้องเอาผิดได้

 

          11 ก.ค.61-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพล.อ.วิทวัส ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ทำหนังสือส่งไปยังบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ดำเนินการเปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร ภายใน 30 วัน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 ก.ค.นี้ หากไม่ดำเนินการเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่ ว่า  ตนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ แต่เขามีวิธีออกหนังสือได้หลายแบบ ซึ่งตนไม่ทราบออกแบบไหน จะออกแบบเป็นลักษณะมติผู้ตรวจระบุว่าต้องให้ดำเนินการ ถ้าไม่ทำก็ไม่ถึงขนาดผิด แต่ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องทางอื่นต่อไปได้  ส่วนหากไม่บังคับว่าต้องทำ หนังสือบางฉบับเป็นเพียงคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าแก้ไขได้ก็แก้ไขตาม แต่ถ้าแก้ไม่ได้ ก็ทำหนังสือตอบกลับไป เมื่อตอบกลับไปแล้วเขาเข้าใจก็จบ แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็จะทำหนังสือท้วงไปอีกครั้ง และถ้ายังไม่ดำเนินการทำตามเขาก็จะฟ้องร้องผู้บังคับบัญชาการและรายงานต่อไป

          เมื่อถามว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องให้เรื่องนี้ถึงนาทีสุดท้ายเสียก่อน เวลานี้ยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องโต้ตอบกันไปมาอยู่ มีหลายเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือให้ส่วนราชการปฏิบัติตาม เมื่อส่วนราชการตอบกลับไปและเขาเข้าใจฟังขึ้นยุติ ก็จบ ยังไม่เป็นเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในขั้นต้น แต่ถ้าไปถึงขั้นปลายอาจจะเข้าข่ายและฟ้อง ม.157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ถ้าไม่ทำตาม ก็ต้องอธิบายตอบกลับไป และถ้าเขายืนยันว่าต้องทำ ก็ต้องฟ้องร้องกัน ส่วนกรณีดังกล่าวจะไปถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือไม่ ตนไม่ทราบ เพราะไม่รู้ว่าคืออะไร

          "ผมตอบตรงๆยากต้องเอาเรื่องมาพูดกันเป็นเรื่องๆ เพราะการไม่ปฏิบัติตามผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เป็นมาตรา 157 ในตัวเอง เพราะมาตรา 157 คือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต แต่ปัญหาคือ อย่างไรเรียกว่าไม่ชอบ อย่างไรเรียกว่าทุจริต ฉะนั้นถ้าตอบกลับไปว่าทำตามไม่ได้ เช่น เพราะอย่างนั้น อย่างนี่ เป็นมติครม. ถ้าทำตามจะผิดมติครม.อย่างนั้นเขาก็ไม่ผิด" นายวิษณุ กล่าว