ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2561

Breaking news  :  16 พ.ค. 2561

กฟน.ดับไฟทำงาน งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ 17 - 22 พ.ค.

               การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้  (คลิกดูรายละเอียดที่นี่...)

 

 

 

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2561