"อภิสิทธิ์" แปลกใจ "คสช." ขอเลื่อนส่งคำชี้แจงไปศาลรธน.

Breaking news  :  16 พ.ค. 2561

"อภิสิทธิ์" แปลกใจ "คสช." ขอเลื่อนส่งคำชี้แจง ไปศาลรธน. ปมคำสั่ง53/2560 ชี้เป็นคนออกคำสั่งเอง ควรมีเหตุผลและอธิบายได้ พร้อมตอบรับการหารือ พรรคการเมืองร่วมคสช.

 

          16 พ.ค. 61 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนทราบว่าคณะรักษาความความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอขยายส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่มีคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินให้วินิจฉัยความของคำสั่งหัวหน้า คสช.​ที่ 53/2560 ซึ่งแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองว่าด้วยการยืนยันความเป็นสมาชิกพรรค ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตัดสิทธิผู้ที่ไม่ยืนยันตัว ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ออกไป

 

          นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ดังนั้นในวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมเพื่อพิจารณาอาจต้องเลื่อนเวลาออกไป อย่างไรก็ตามตนไม่ทราบเจตนาของ คสช.​ที่ขอขยายเวลาส่งคำชี้แจง ทั้งนี้คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 นั้น คสช. เป็นผู้ที่ยกร่างและจัดทำขึ้นเอง ดังนั้นควรมีเหตุผลและคำชี้แจงที่สามารถอธิบายความได้

 

          นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวตอบรับต่อกรณีที่คสช. เตรียมเชิญตัวแทนนักการเมืองหารือภายในเดือนมิถุนายน โดยจะนำประเด็นปัญหาและข้อติดขัดที่เกิดขึ้นไปชี้แจงให้รับทราบ อย่างกรณีการดำเนินการและตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์ ต้องขอแรงจากนักศึกษาเข้ามาช่วยตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น อย่างไรก็ตามประเด็นการตรวจสอบสมาชิกพรรคนั้น พรรคยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย ไปจนกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา.