บอร์ด ป.ป.ท.ตั้งอนุ กก. ไต่สวนคดีเงินสงเคราะห์

Breaking news  :  13 ก.พ. 2561

บอร์ด ป.ป.ท.มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีการเบิกจ่ายงบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานฯ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น หลังพบมีมูล

 

               13 ก.พ.61 - (เบื้องต้น) วันนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้มีการประชุมพิจารณากรณีมีการนำรายชื่อชาวบ้าน เอกสารบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ไปเบิกเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินกว่า 6.9 ล้านบาท (อ่านต่อ...ป.ป.ท.จ่อฟัน จนท.ปลอมเอกสารเงินสงเคราะห์)

               ภายหลังการประชุม บอร์ด ป.ป.ท.มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีดังกล่าว หลังพบคดีมีมูลผิดอาญา