"สนับสนุน" ดีกว่า "ลงโทษ"

Breaking news  :  12 ม.ค. 2561

ชทพ. วอน กมธ.สนช. เพิ่มมาตรการกระตุ้นคนไปเลือกตั้ง ดีกว่าลงโทษ

นายวราวุธ ศิลปอาชา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา เรียกร้อง กมธ.สนช. ที่พิจารณา ร่างพ.ร.ป. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เน้นมาตรการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แทนกำหนดบทลงโทษ ประชาชนที่ไม่ไปใช้สิทธิ


เปิดอ่าน