ลำปางบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

Breaking news  :  10 ต.ค. 2560

เตรียมความพร้อมบูรณาการร่วมหน่วยงานรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ จ.ลำปาง

 

               10  ต.ค. 60  เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ สนามพิทธยุทธยรรยง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 1  พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เดินทางมาตรวจความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง , นายทหารชั้นผู้ใหญ่ , หัวหน้าหน่วยงานราชการ , นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง , ผู้บังคับหน่วย , น.ส.ณปภัช ปัญญาศิริกุล รักษาการณ์ ปภ.จังหวัดลำปาง , นายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายก อบต.ทุ่งฝาย ร่วมในพิธี โดยมี พันโท ทินกร วงศ์ศรี รองผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 กล่าวรายงาน

 

ลำปางบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

 

ลำปางบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

 

               ตามนโยบายของรัฐบาล กองทัพบก แม่ทัพภาคที่ 3 ขณะนี้ประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้พื้นที่ในภาคเหนือได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของมรสุมต่างๆ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติในปีที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.32 จึงได้กำหนดให้มีการตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.32 ขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปางหลายหน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดลำปาง , กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.32 , ร.17 พัน 2 , ฝรพ.3 ประตูผา , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง , สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง , สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง , สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง , โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี , ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 , เทศบาลเมืองเขลางค์นคร , เทศบาลนครลำปาง , อบต.พิชัย , อบต.ทุ่งฝาย , แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 , แขวงทางหลวงชนบทลำปาง , ชุดกู้ชีพโรงพยาบาลลำปาง , เทศบาลบ่อแฮ้ว , เทศบาลตำบลต้นธงชัย , เทศบาลเมืองพิชัย , สมาคมกู้ภัยลำปาง , กู้ภัยอัมรินทร์ลำปาง , กู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน

 

ลำปางบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

 

ลำปางบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

 

               สำหรับการตรวจความพร้อมบรรเทาสารธารณภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมกำลังพล เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และเครื่องมือที่หน่วยมีอยู่ ให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากภัยพิบัติอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก วาตภัย ดินโคลนถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ให้ได้รับความปลอดภัยและสามารถดำรงชีพอยู่ได้ พร้อมสั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทุกหน่วยให้เตรียมพร้อมตลอดเวลา หากมีเหตุเกิดขึ้นสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันที

 

 

 

 

 


เปิดอ่าน