เรือด่วน-เรือแสนแสบขึ้น 1 บาทมีผล 14 ก.ย.นี้

Breaking news  :  12 ก.ย. 2560

กรมเจ้าท่าประกาศขึ้นค่าโดยสารเรือด่วน-เรือแสนแสบ อีก 1 บาท มีผล 14 ก.ย.นี้


               12 ก.ย. 60  มีรายงานข่าวแจ้งว่า กรมเจ้าท่า (จท.) ได้ออกประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฟาก และเรือโดยสารคลองแสนแสบ ในอัตรา 1 บาทต่อเที่ยว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. เป็นต้นไป

               เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ลิตรละ 25.04 บาท สูงกว่าเกณฑ์ที่ 25.01 บาทต่อลิตร ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน จึงต้องปรับค่าโดยสารตามประกาศของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง

               สำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่เป็นดังนี้ เรือด่วนเจ้าพระยา ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01 - 29.00 บาทต่อลิตร 1. เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9 - 11 - 13 (ตามระยะ) บาทต่อคน 2. เรือด่วนพิเศษธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 15 บาทต่อคน 3. เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 20 บาทต่อคน 4. เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 13 - 20 - 32 (ตามระยะ) บาทต่อคน

               เรือโดยสารในคลองแสนแสบ ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01 - 27.00 บาทต่อลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 (ตามระยะ) บาทต่อคน

               เรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01 - 29.00 บาทต่อลิตร 1. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี - บางศรีเมือง , ท่าช้าง - วังหลัง , ท่าช้าง - วัดระฆัง , วังหลัง - ท่าพระจันทร์เหนือ , วังหลัง - มหาราช และราชวงศ์ - ดินแดง) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 บาทต่อคน 2. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียนเต็ล - วัดสุวรรณ และท่าเตียน - วัดอรุณ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 บาทต่อคน 3. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 (สี่พระยา - คลองสาน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 บาทต่อคน 4. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 (พระสมุทรเจดีย์ - วิบูลย์ศรี และสะพานตากสิน (สาทร) ฝั่งพระนคร - ฝั่งธนบุรี) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 บาทต่อคน 5. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 (ปากคลองตลาด - วัดกัลยาณมิตร - วัดกุฎีจีน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 บาทต่อคน

 

 

 


เปิดอ่าน