มติ กสท. ‘พีซทีวี’ จอดับ 30 วัน

Breaking news  :  9 ส.ค. 2560

สั่งพักใช้ใบอนุญาต ‘พีซทีวี’ 30 วัน อ้างเผยแพร่เนื้อหาเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง กระทบความมั่นคงประเทศ ฝ่าฝืนกฎหมาย กสท.มาตรา 37


               9 ส.ค. 60  ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติ สั่งพักใช้ใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง พีซทีวี เป็นเวลา 30 วัน

               นายฐากร กล่าวว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มี พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. เป็นประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุม กสท. ว่า การออกอากาศของรายการ เข้าใจตรงกันนะ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม และรายการ ห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของสถานีโทรทัศน์ พีซทีวี มีเนื้อหาเป็นสาระสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

               อย่างไรก็ตาม รายการทั้งสองรายการ มีความผิด รวมถึงขัดต่อเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกับสำนักงาน กสทช. และฝ่าฝืน มาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยให้มีผลบังคับ นับตั้งแต่วันที่ สำนักงาน กสทช. นำคำสั่งไปให้ทาง สถานีโทรทัศน์พีซทีวี โดยจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดในเวลาต่อไป

 

 

 


เปิดอ่าน