เล่นน้ำเขื่อนลำนางรองคึกคักแม้หน้าฝน

Breaking news  :  16 ก.ค. 2560

นักท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อน รับประทานอาหาร และเล่นน้ำที่เขื่อนลำนางรอง ช่วงวันหยุดคึกคัก แม้จะเป็นช่วงหน้าฝน


               16 ก.ค .60  ถึงแม้ช่วงนี้จะมีเป็นช่วงหน้าฝน แต่บรรยากาศที่หาดทรายเทียมเขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ยังคงมีประชาชนในพื้นที่จังหวัด รวมถึงนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พาบุตรหลานเดินทางมาเที่ยวพักผ่อน นั่งรับประทานอาหาร และลงเล่นน้ำในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ กันอย่างคึกคักเฉลี่ยวันละ 1 - 2 พันคน เพราะแม้จะเป็นช่วงหน้าฝน แต่สภาพอากาศยังคงร้อนอบอ้าว ประกอบกับเขื่อนลำนางรองดังกล่าว ยังมีบรรยากาศที่เย็นสบาย และมีหาดทรายเทียมที่สวยงามคล้ายกับทะเลของจริงอีกด้วย ทำให้ผู้คนนิยมมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และให้บริการเช่าเสื้อชูชีพ ห่วงยาง บริเวณริมเขื่อนลำนางรอง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปกติตามไปด้วยเช่นกัน

 

 

               โดยผู้ประกอบการให้บริการเช่าห่วงยางและเสื้อชูชีพที่เขื่อนลำนางรองรายหนึ่ง บอกว่า แม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝน แต่ก็ยังมีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัด และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคอีสาน ได้พาครอบครัวบุตรหลานเดินทางมาเที่ยวพักผ่อน นั่งรับประทานอาหาร โดยเฉพาะเมนูปลา และเล่นน้ำกันอย่างคึกคัก ส่งผลให้ช่วงวันหยุดมีรายได้จากการให้บริการเช่าห่วงยาง เสื้อชูชีพ เฉลี่ยวันละกว่า 1,000 บาท จากปกติวันละไม่ถึง 500 บาท

 

 

 


เปิดอ่าน