พิธีรับพระสังฆราชเสด็จกลับวัดราชบพิธฯ

พิธี, รับ, พระสังฆราช, เสด็จ, กลับ, วัด, ราช, บพิธ

พระพรหมมุนี เผยขั้นตอนรับเสด็จพระสังฆราชเสด็จกลับวัดราชบพิธฯ ก่อนปธ.องคมนตรี ครม. ขรก. เฝ้าถวายเครื่องสักการะ

                   พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กล่าวว่า กำหนดการรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชในปฐมวาระที่เสด็จเข้าสู่วัดราชบพิธฯ ภายหลังพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในช่วงค่ำวันนี้ (12ก.พ.) หลังเสร็จพระราชพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบถึงหน้าวัดราชบพิธฯด้านถนนราชบพิธฯ ข้าราชการ พศ.เชิญพระสุพรรณบัฏ พัดยศ และเครื่องประกอบพระอิสริยยศตามเสด็จ 

                สมเด็จพระสังฆราชทรงพระดำเนินผ่านแถวครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธฯ ที่นั่งรายทางรับเสด็จ เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถตรงประตูกลาง พระสงฆ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระอัฐิ-อัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ระหว่างนั้นข้าราชการ พศ.เชิญพระสุพรรณบัฏ พัดยศ และเครื่องประกอบพระอิสริยยศประดิษฐานบนม้าหมู่เคียงซ้ายขวาพระอาสน์ เสด็จขึ้นประทับพระอาสน์ซึ่งทอดอยู่หน้าเบญจา ผินพระพักตร์ออกหน้าพระอุโบสถ 

                     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กล่าวอีกว่า จากนั้นพระพรหมมุนี ถวายเครื่องสักการะและกราบทูลแสดงภักดีจิตในนามคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เฝ้าถวายเครื่องสักการะในนามคณะพุทธบริษัท จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ข้าราชการและศิษยานุศิษย์ เฝ้าถวายเครื่องสักการะ เสด็จลงจากพระอาสน์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ประทับพระอาสน์ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงกรวดน้ำ ประทานพระวโรกาสให้ช่างภาพฉายพระรูป เสด็จขึ้นตามพระอัธยาศัย

                    และวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ ทางวัดราชบพิธฯ จะเปิดให้พุทธศาสนิกชน เฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ โดยช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น .และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.


เปิดอ่าน