เหรียญทรงยินดี ร.๙ ดุจฉัตรแก้วคุ้มครอง

เหรียญ ร.9, เหรียญ, ทรง, ยินดี, ดุจ, ฉัตรแก้ว, คุ้มครอง, เหรียญทรงยินดี, ดุจฉัตรแก้วคุ้มครอง

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐

 

คณะกรรมการการจัดสร้างห้องแสดงและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพุทธมณฑล โดยมีพระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ เป็นประธาน ได้จัดสร้างเหรียญทรงยินดี เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสดังกล่าว โดยขอพระบรมราชานุญาตออกแบบและผลิตโดยสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรงการคลัง

รูปแบบของเหรียญทรงยินดีเป็นลักษณะทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร ด้านหน้าจำลองภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกรที่มาเข้าเฝ้าฯ ชื่นชมพระบารมี พร้อมอักษรคำว่า อัครศาสนูปถัมภก ด้านหลังเหรียญเป็นรูปจำลองอาคารพิพิธภัณฑ์พุทธมณฑล ระบุ พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งนับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้งดงาม มีเส้นสายรายละเอียดที่คมชัดลึก

เหรียญทรงยินดี ร.๙ ดุจฉัตรแก้วคุ้มครอง

เหรียญทรงยินดีที่ีจัดสร้างมีเนื้อทองคำ ๙๐% น้ำหนักประมาณ ๒๐ กรัม เหรียญเงิน หน้าทองคำ เหรียญเงินรมดำ เหรียญทองแดงหน้าทองคำ และเหรียญทองแดง

สำหรับเหตุผลในการจัดสร้างเหรียญทรงยินดี หลวงพ่อเณร บอกว่า ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.๙ ทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกรที่มาเข้าเฝ้าฯ ชื่นชมพระบารมี ออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นภาพที่ติดตรึงตาประชาชนทั่วแผ่นดินไทย จึงทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญที่ระลึกซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพุทธมณฑล และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาล ๑๐ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ ที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปในการจุดเทียนชัยพิธีมังคลาภิเษกเหรียญทรงยินดี ณ ลานองค์พระศรีศากยะพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยพระภาวนาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ ในวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๐ (เสาร์ ๕) เวลา ๑๖.๐๐ น.

  นับเป็นโอกาสอันดีและเป็นบุญวาสนาของพสกนิกรไทยที่จะได้บูชาเหรียญทรงคุณค่าแห่งชาติที่จารึกภาพประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำเพื่อความเป็นสิริมงคล และเก็บไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานวงศ์ตระกูล เหนืออื่นใดเป็นการร่วมร้อยดวงใจคนไทยทั้ง ๖๓ ล้านเป็นหนึ่งเพื่อเทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชัน พร้อมกับการร่วมสร้างมหาอานิสงส์ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป

ส่วนรายได้จากการให้บูชาเหรียญทรงยินดีทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปากซอยถนนเพชรบุรี ๑๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่ โทร.๐๘-๑๘๓๓-๓๓๕๓, ๐๘-๑๙๐๖-๖๙๗๔ และ ๐๘-๗๐๗๕-๕๔๒๒


เปิดอ่าน