สวดนพเคราะห์ข้ามปี เสริมบารมี

สวดมนต์ข้ามปี, สวด, นพเคราะห์, ข้าม, เสริม, บารมี, สวดนพเคราะห์ข้ามปี, เสริมบารมี

เคานท์ดาวน์เคล้าธรรม รับพรปีใหม่ ณ วัดไผ่ล้อม

พิธีขอขมากรรม พุทธประเพณี ที่ถือปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล ด้วยการขอขมาต่อเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร งดโทษ ไม่โกรธเคือง ไม่จองเวรต่อกัน การขอขมากรรมมีหลักฐานปรากฏในหมู่สงฆ์ ที่ได้กระทำล่วงเกิน ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เจตนาและไม่เจตนา ขอขมาต่อการกระทำของตน ที่ได้ทำผิดพลาดไปแล้ว จึงจะถูกรับกลับเข้าหมู่สงฆ์เช่นเดิม แสดงให้เห็นถึงการขอขมากรรม และให้อโหสิกรรม ย่อมนำมาซึ่งความสุขใจอย่างแท้จริง

สวดนพเคราะห์ข้ามปี เสริมบารมี

สำหรับฆราวาสนั้น การขอขมากรรมใน กายกรรม วจีกรรม และ มโนกรรม ที่ตนได้กระทำล่วงเกินต่อเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร เมื่อกระทำลงไปแล้วย่อมเป็นการผูกเวร นำมาซึ่งความทุกข์ใจ และคำสาปแช่งต่างๆ อันถือได้ว่าไม่เป็นมงคล ต่อการดำเนินชีวิต ในครั้งพุทธกาล คราวใดฆราวาส กระทำการอันล่วงเกินต่อพระภิกษุ ต่อสรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวร ต้องขอขมากรรม หรือขออโหสิกรรมต่อสิ่งเหล่านั้น โดยการกลับตัวกลับใจไม่กล่าวร้าย ไม่สาปแช่ง ไม่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริตอย่างนั้นอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นสิริมงคลในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๙ น. ขอเชิญร่วมพิธี ขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ล้างสนิมในใจ ร่ำรวย โชคดี มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้ ณ สถานที่ก่อสร้างวิหารหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

พิธีขอขมากรรมตำรับหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม ดำเนินตามขนบธรรมเนียมแบบชาวพุทธเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความขุ่นข้องหมองใจ อุปมาเหมือนมีสนิมเกาะกินจิตใจ โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จึงจัดพิธีขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่กำลังถูกสนิมกัดกินจิตใจ เพื่อบรรเทาทุกข์ ตั้งจิตอธิษฐานประกอบ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างวิหารหลวงพ่อพูล

สวดนพเคราะห์ข้ามปี เสริมบารมี

ในพิธีดังกล่าวหลวงพี่น้ำฝนนำคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมสืบสานตำนานพระเวทสวดบูชาพระประจำวัดเกิด บูชาเทพยดานพเคราะห์ เสริมบารมี คุ้มครองป้องกันสรรพภยันตรายทั้งปวง เคานท์ดาวน์ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ หลวงพี่น้ำฝนน้อมนำอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั้งปวงในโลกใบนี้ ปกปักรักษาให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

มีกำหนดการดังนี้ เวลา ๑๘.๐๙ น. บัณฑิตอ่านโองการเทพยดา พร้อมบูชาถวายเครื่องสังเวยต่อเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย หลวงพี่น้ำฝนนำกล่าวขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง จากนั้นหลวงพี่น้ำฝน พร้อมคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม สวดถอนกรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง เวลา ๒๒.๐๐ น. พิธีสวดนพเคราะห์ เสริมบารมี เวลา ๒๔.๐๐ น. หลวงพี่น้ำฝนประพรมน้ำพระพุทธมนต์เคานท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่ โชคดี โชคดี โชคดี เป็นเสร็จพิธี

ผู้เข้าร่วมพิธีต้องมาด้วยตนเอง และควรมาก่อนเวลา รวมทั้งผู้เข้าร่วมพิธีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียด โทร.

๐๘-๕๔๑๕-๖๔๖๔ และ ๐๖-๑๗๘๒-๖๔๖๒ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.watpailom.org


เปิดอ่าน