เจ้าคุณประสารหนุนสถาปนาสังฆราชต้องเป็นพระราชอำนาจ

ยัน, ลักไก่, กฏหมาย, คือ, ใหม่, ฉบับ, สงฆ์, พรบ, ชี้, พ.ร.บ.สงฆ์, เจ้าคุณ, ประสาร, หนุน, สถาปนา, สังฆราช, ต้อง, เป็น, พระราช, อำนาจ

เจ้าคุณประสาร หนุนสถาปนาพระสังฆราชต้องเป็นพระราชอำนาจ แต่ไม่เห็นด้วยเรื่องการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะที่ไม่คงที่ ชี้ พ.ร.บ.สงฆ์ใหม่เป็นกม.ลักไก่

              วันนี้(29ธ.ค.) เวลา 15.00 น. พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร ได้โพสต์แถลงการณ์จากเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊ก“พระเมธีธรรมาจารย์-เจ้าคุณประสาร” ข้อความว่า จากการที่อาตมา องค์กรพุทธ พระสงฆ์ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แสดงออก คัดค้าน ไม่เห็นด้วยโดยความบริสุทธิ์ใจจากการที่สมาชิก สนช.ได้เสนอแก้ไข พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ในมาตราที่ 7 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

              บัดนี้อาตมา องค์กรพุทธและพระสงฆ์ทั้งปวงขอยืนยันว่า เราไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสมาชิก สนช. ที่ได้ดำเนินในครั้งนี้ แต่พวกเราขอยืนยันว่าพวกเราเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นจะต้องเป็นพระราชอำนาจและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับเดิมก่อนมีการแก้ใขในครั้งนี้ การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็คงเป็นพระราชอำนาจ เช่นกัน

              ดังนั้นอาตมา องค์กรพุทธ และพระสงฆ์ทั้งปวงเพียงแต่ไม่เห็นด้วยในหลักการเรื่องการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะที่ไม่คงที่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเท่านั้นเอง ส่วนพระราชอำนาจนั้นต้องคงไว้เช่นเดิม ไม่มีใครจะก้าวล่วงได้ วันนี้ อาตมา องค์กรพุทธและพระสงฆ์ทั้งปวงจะไม่ไปยื่นหนังสือคัดค้านที่นายกรัฐมนตรีหรือประธาน สนช. แน่นอน เพราะไม่มีประโยชน์ใดๆ และก็จะไม่จัดแถลงข่าวในเรื่องนี้ด้วย เพราะกฎหมายได้ผ่าน 3 วาระไปแล้ว

            ได้แต่แสดงความไม่เห็นด้วย เสียใจ และฝากไปถึงคณะสงฆ์เครือข่ายประเทศด้วยว่าขอให้ยุติการออกมาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์หลังปีใหม่แล้วนั้นและฝากเป็นข้อคิดสำหรับคณะสงฆ์ด้วยว่า วันข้างหน้าเราจะอยู่กันอย่างไร

            วันนี้ อาตมาพูด แถลงได้แต่เพียงเท่านี้ ท้ายนี้อาตมาขอย้ำว่า การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจะต้องเป็นพระราชอำนาจเท่านั้น

                      พระเมธีธรรมาจารย์
                      เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
                      29 ธันวาคม 2559

เจ้าคุณประสารหนุนสถาปนาสังฆราชต้องเป็นพระราชอำนาจ

            ก่อนหน้านั้น พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “พระเมธีธรรมาจารย์-เจ้าคุณประสาร” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 59 ว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นกฎหมายลักไก่ เพราะเดิมทีบอกเพียงว่าจะหารือกันเท่านั้น แต่กลับลักไก่ พิจารณากันทั้งสภาผ่าน 3 วาระรวด 

            ต่อจากนี้ไป นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสมาชิก สนช.ทั้งสภาฯ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความยุ่งยากที่ตามมาในภายหลัง

             พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “พระเมธีธรรมาจารย์-เจ้าคุณประสาร” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 59 ว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นกฎหมายลักไก่ เพราะเดิมทีบอกเพียงว่าจะหารือกันเท่านั้น แต่กลับลักไก่ พิจารณากันทั้งสภาผ่าน 3 วาระรวด 

             ต่อจากนี้ไป นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสมาชิก สนช.ทั้งสภาฯ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความยุ่งยากที่ตามมาในภายหลัง


เปิดอ่าน