สักการะขอพรหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

หุ่นขี้ผึ้ง, สักการะ, ขอพร, หุ่น, ขี้, ผึ้งหลวง, ปู่ทวด, องค์, ใหญ่, วัดบางนอน, สังขารไม่ไหม้ไฟ, พระครูสุนทรปริยัติคุณ

สิริมงคลรับปีใหม่ ณ วัดบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

วัดวารีบรรพต หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า “วัดบางนอน” อ.เมือง จ.ระนอง ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ หลวงปู่ทวด และรอยพระพุทธบาท ทั้งนี้ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้กำเนิดวัดนี้ คือ พระครูประภัทร์วิริยคุณ หรือหลวงพ่อด่วน ถามวโร พระเถระที่มากด้วยบุญบารมี สุดยอดคณาจารย์ดังผู้สร้างปาฏิหาริย์ “สังขารไม่ไหม้ไฟ”

หลวงพ่อด่วนเป็นพระนักพัฒนา เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้มาจากการบริจาคสมทบทุนได้นำมาสร้างและปฏิสังขรณ์วัด พระพุทธไสยาสน์ให้เป็นปูชนียสถานอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับสังขารของท่านที่ยังคงอยู่ให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้กราบไหว้สักการะตราบนานเท่านาน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ หลวงพ่อด่วนมรณภาพอย่างสงบ ณ วันนี้แม้หลวงพ่อด่วนจะละสังขารไปแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังคงปรากฏอยู่คู่เมืองระนอง

หลังจากสิ้นหลวงพ่อด่วนแล้วผู้ที่มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนคือ “พระครูสุนทรปริยัติคุณ” หรือ “พระมหาบุญเยี่ยม สิริปุญโญ” ท่านได้สืบสานเจตนาของหลวงพ่อด่วนในทุกด้าน โดยเฉพาะการศึกษาพระภิกษุสามเณรจนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองระนองและใกล้เคียง

เมื่อครั้งที่หลวงพ่อด่วนยังมีชีวิตมีดำริสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ที่วัดบางนอนเพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะสำหรับชาวระนองและผู้เลื่อมใสทั่วไป โดยจะย้ำให้บรรดาศิษย์ช่วยกันสร้าง ด้วยเหตุนี้พระครูสุนทรปริยัติคุณจึงสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงพ่อด้วยการจัดสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ หน้าตัก ๒๐๙ นิ้ว โดยจะหล่อด้วยเนื้อโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากชนวนที่ท่านปลุกเสกไว้ก่อนมรณภาพ รวมทั้งก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อด่วน ถามวโร เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงบารมีท่าน

ทั้งนี้วัดได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “สร้างบารมี" โดยนำชนวนมวลสารที่หลวงพ่อด่วนปลุกเสกไว้มาหล่อหลอม ประกอบด้วยรูปหล่อหลวงปู่ทวด ๑,๐๐๐ องค์ รูปหล่อหลวงพ่อด่วน ๑,๐๐๐ องค์ เหรียญสร้างบารมี ๕,๐๐๐ เหรียญ พระหลวงปู่ทวดเนื้อผงผสมว่านและเนื้อว่าน โรยผงตะไบชนวนอย่างละ ๕,๐๐๐ องค์ นอกจากนี้จะมีการจัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่ทวด หน้าตัก ๑๑ นิ้ว

ผู้เลื่ิอมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดได้มาร่วมบุญชื่นชมบารมีเป็นสิริมงคลครั้งหนึ่งในชีวิตและเป็นเจ้าภาพร่วมสร้าง โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่วัดวารีบรรพต โทร.๐๘-๑๒๗๐-๘๖๔๗,  ๐๘-๔๓๐๗-๗๒๙๓, ๐๙-๓๖๗๖-๔๓๖๐ ร่วมทำบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาถนนเรืองราษฎร์ ชื่อบัญชี วัดวารีบรรพต เลขที่บัญชี ๓๖๑-๐-๐๕๑๗๖-๐ หรือบัญชี ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาระนอง ชื่อบัญชีวัดวารีบรรพต (บางนอน) เลขที่บัญชี ๐๒๐-๐-๓๕๕๖๑๗๓-๑ ทางวัดจะจารึกชื่อ-สกุล ทุกท่านไว้ที่ฐานหลวงปู่ทวดเพื่อให้เป็นอนุสรณ์รำลึกสืบไป (ติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊ก /ต้นฉบับวัดบางนอน)


เปิดอ่าน