หลวงพ่อรุ่ง ปิยธโร

หลวงพ่อ, รุ่ง, หลวงพ่อรุ่ง, ปิยธโร, รุ่ง อินทรพรหม

พระนักพัฒนาทุ่มเทเพื่อชุมชนท่าไม้ลาย

หลวงพ่อรุ่ง ปิยธโร แห่งสำนักสงฆ์ท่าไม้ลายขึ้น หมู่ ๖ ต.เขาเจ้า อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นคนบ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยกำเนิด มีชื่อเดิมว่า “รุ่ง อินทรพรหม” เป็นบุตรคนที่ ๖ ของนายเยื้อง และนางสำรวย อินทรพรหม เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ เมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่พระอุโบสถวัดตาลกง เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ โดยมีพระครูโพธิวัชรคุณ (แก้ว ฐิตรติ) วัดลุ่มโพธิ์ทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยวัชรกิจ (อุ้น สุขกาโม) เป็นพระกรรมวาจารย์ พระครูประวัติศีลาจาร (พาน สุขกาโม) วัดโป่งกะสัง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า “ปิยธโร”

เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาศึกษาพุทธาคมอยู่กับหลวงพ่ออุ้น ที่วัดตาลกง ๓ พรรษา จากนั้นไปศึกษาพระเวทวิทยาคมต่างๆ กับ พระครูสังฆรักษ์พ่วง ปสณฺโณ วัดเขาพรหมชะแง้ และช่วยหาจตุปัจจัยสร้างอุโบสถวัดเขาพรหมชะแง้จนสำเร็จ ใช้เวลาอยู่ที่วัดเขาพรหมชะแง้ประมาณ ๒ ปี ระหว่างนั้น หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกระสัง พื้นเพเป็นคนบางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี แวะเวียนมาอยู่ที่วัดเขาพรหมชะแง้เป็นประจำ มาแต่ละครั้งก็พักอยู่ประมาณสองหรือสามวัน หลวงพ่อรุ่งมีหน้าที่ปรนนิบัติรับใช้และดูแลหลวงพ่อพานทุกครั้งที่เดินทางมาพักที่วัดเขาพรหมชะแง้ จึงเป็นโอกาสดีที่ได้ศึกษาเรียนรู้พระเวทวิทยาคมต่างๆ จากหลวงพ่อพาน

หลวงพ่อรุ่ง ปิยธโร

หลังจากพระครูสังฆรักษ์พ่วงสร้างอุโบสถสำเร็จเสร็จสิ้น หลวงพ่อรุ่งจึงกลับมาปรนนิบัติรับใช้และศึกษาพระเวทวิทยาคมกับหลวงพ่ออุ้นที่วัดตาลกงอีกครั้ง การกลับมาวัดตาลกงครั้งนี้หลวงพ่ออุ้นได้มอบความไว้วางใจให้หลวงพ่อรุ่งทำการแทนท่านหลายอย่าง รวมตลอดทั้งการลงตะกรุดเสริมลาภหนุนดวงของหลวงพ่ออุ้น ซึ่งเป็นตะกรุดที่มีประสบการณ์มากมายและเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาในวงกว้าง

นอกจากการปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม แล้ว หลวงพ่อรุ่ง ปิยธโร ยังแวะเวียนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหลวงพ่อแก้ว ฐิตรติ อุปัชฌาย์ของท่าน ทั้งยังต้องเดินทางไปๆ มาๆ ระหว่างสำนักสงฆ์ท่าไม้ลายกับวัดตาลกง กระทั่งปี ๒๕๔๐ จึงตัดสินใจจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ท่าไม้ลายเป็นการถาวร

เมื่อมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ท่าไม้ลายเป็นการถาวรแล้ว หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม ก็ส่งพระลูกวัดตาลกงหมุนเวียนมาจำพรรษที่สำนักสงฆ์ท่าไม้ลายเป็นประจำทุกปี การมาปกครองดูแล/พัฒนาสำนักสงฆ์ท่าไม้ลายให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง สิบกว่าปีที่ผ่านมาหลวงพ่อรุ่ง ปิยธโร มุ่งมั่นเพียรพยายามในการพัฒนาถาวรวัตถุภายในสำนักสงฆ์ท่าไม้ลาย ตามข้อกำหนดและข้อจำกัดของพื้นที่ด้วยความยืดหยุ่น ช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนของญาติโยมอย่างเต็มความสามารถ ทั้งยังต้องเผชิญกับความแห้งแล้ง ภัยธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

หลวงพ่อรุ่ง เล่าให้ฟังว่า หลายปีที่แล้วท่านป่วยเป็นไข้มาลาเรียอยู่ในป่าในเขา จะไปรักษาที่ไหนก็ลำบาก ต้องนอนซมเป็นวันๆ ทำอย่างไรได้ต้องอดทน ขณะที่ไข้ขึ้นนอนซมอยู่รูปเดียวก็นิมิตเห็นหลวงพ่อแดง ญาณวิลาศ เดินเข้ามาเยี่ยมท่าน ลักษณะที่เดินเข้ามาหา คล้ายกับเหรียญหลวงพ่อแดง ญาณวิลาศ ที่ท่านเคยมีและหายไปนานแล้ว จะเป็นรุ่นใดก็ไม่ทราบแน่ชัด เมื่อมาถึงก็ก้มลงเป่ากระหม่อมของหลวงพ่อรุ่ง ปิยธโร จากนั้นไม่นาน อาการป่วยจากไข้มาลาเรียค่อยๆ ทุเลาและหายไปในที่สุด

การครองสมณเพศดั่งพระป่าที่อยู่ห่างไกลความเจริญเป็นเวลานานเกือบยี่สิบปีเป็นข้อพิสูจน์เบื้องต้นว่า หลวงพ่อรุ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเพียงใด การพัฒนาสำนักสงฆ์ท่าไม้ลาย ที่เริ่มต้นจากป่ารกชัฏ ขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ที่มีถาวรวัตถุเพียงพอกับความจำเป็นในการประกอบกิจทางศาสนาของคนในชุมชนท้องถิ่น การอุปถัมภ์ค้ำจุนโรงเรียนและสถานีอนามัยใน ต.เขาจ้าว และพัฒนาสำนักสงฆ์ท่าไม้ลาย มาโดยตลอด

ในขณะนี้หลวงพ่อรุ่งกำลังดำเนินการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกในการสร้างมณฑป เพื่อหาจตุปัจจัยสร้างหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริง หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง องค์บรมครู, หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง และหลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง ผู้เป็นอาจารย์เพื่อไปประดิษฐานไว้ที่ศาลามณฑป แต่ยังขาดจตุปัจจัยอีกมาก จึงใคร่ขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมสั่งจองวัตถุมงคลรุ่นสร้างมณฑป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.เนื้อทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๗.๕ กรัม (พิเศษ แถมเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน ๑ เหรียญ, เนื้อเงิน ๑ เหรียญ, เนื้อนวะ ๑ เหรียญ, เนื้ออัลปาก้า ๑ เหรียญ, เนื้อตะกั่ว ๑ เหรียญ, เนื้อฝาบาตร ๑ เหรียญ, เนื้อทองแดงเหรียญ) สร้าง ๙ ชุด บูชา ๒.เนื้อเงินลงยาสีแดง สร้าง ๙๙ เหรียญ ๓.เนื้อเงิน สร้าง ๑๕๙ เหรียญ ๔.เนื้อนวะ สร้าง ๓๙๙ เหรียญ ๕.เนื้ออัลปาก้า สร้าง ๙๙๙ เหรียญ ๖.เนื้อฝาบาตร สร้าง ๒,๕๕๙ เหรียญ ๗.เนื้อทองแดง สร้าง ๕,๕๕๙ เหรียญ ๘.ชุดกรรมการแบบไม่ตัดปีก สร้าง ๙๙ ชุด มี ๕ เหรียญ ประกอบด้วย เนื้อเงิน เนื้อนวะ เนื้ออัลปาก้ า เนื้อฝาบาตร เนื้อทองแดง

ติดต่อ สอบถาม ได้ที่ หลวงพ่อรุ่ง โทร.๐๙-๘๕๓๒-๓๗๓๖ หมี เมืองพระ ๐๙-๗๙๔๑-๗๘๙๕ และ ๐๘-๕๐๗๕-๖๘๓๑ หรือศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไป


เปิดอ่าน