พระพุทธชินราช ๖๖๐ ปี

พระพุทธ, ชินราช, ๖๖๐, พระพุทธชินราช

เพื่อสมทบทุนบูรณเครื่องบนพระวิหารฯ

ในมงคลโอกาสที่ พระพุทธชินราช สร้างมาครบ ๖๖๐ ปี (พ.ศ. ๑๙๐๐-๒๕๖๐) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (สถาปนาเป็นพระอารามหลวง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๕๘) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคล ชุดประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สมโภชพระพุทธชินราช ๖๖๐ ปี เพื่อสมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์เครื่องบนพระวิหารพระพุทธชินราช (ไม้เชิงชาย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ไม้สักจำหลัก ลงรักปิดทอง) ที่เริ่มชำรุดผุพังแตกร้าว หลังจากผ่านการบูรณะครั้งสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ มาเป็นเวลา ๓๐ ปี

วัตถุมงคลที่สร้าง ประกอบด้วย เหรียญรูปไข่ พระพุทธชินราช-พระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อทองคำลงยาราชาวดี เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อเงินหน้าทองคำ เนื้อเงินลงยาสีแดง เนื้อเงินลงสีเขียว เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน เนื้อนวโลหะ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน เนื้อชุบทองหน้าเงิน เนื้อชุบทองลงยา ๓ สี เนื้อทองแดง เนื้อนวโลหะหน้าทองคำ

เหรียญเสมา พระพุทธชินราช-พระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อทองคำลงยาราชาวดี เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อเงินหน้าทองคำ เนื้อเงินลงยาสีแดง เนื้อเงินลงสีเขียว เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน เนื้อนวโลหะ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน เนื้อชุบทองหน้าเงิน เนื้อชุบทองลงยา ๓ สี เนื้อทองแดง เนื้อนวโลหะหน้าทองคำ พระบูชาพระพุทธชินราช สมโภช ๖๖๐ ปี ลงรักปิดทอง ล่องชาด ฐานประดับกระจกสี ขันน้ำมนต์ชินราชา รุ่นแรก เนื้อทองลำอู่ เนื้อนวโลหะกลับดำ

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ จตุมหาราชิกา ขนาดบูชา รุ่นแรก เนื้อทองชนวน เนื้อทองแดงชนวน เนื้อนวโลหะกลับดำ เหรียญแปดทิศมงคล พระพุทธชินราช-หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อเงิน ลงยาราชาวดี เนื้อเงิน หน้าทองคำ เนื้อนวโลหะ(กลับดำ) เนื้อนวโลหะ หน้าเงิน เนื้อชุบทองด้าน ขุดพื้น ลงยา เนื้อชุบทองด้าน ครอบหน้าเงิน เนื้อทองแดง รูปหล่อ คล้องคอ ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ กลับดำ เนื้อทองแดง ผสมชนวน เนื้อทองชนวน เนื้อชินตะกั่ว ผสมชนวน เนื้อเทนำฤกษ์ในพิธีทองใบพัดเรือทะเล ชุดกรรมการ (ชุดทอง ลงยาราชาวดี) ชุดกรรมการเหรียญรูปไข่ ชุดกรรมการเหรียญเสมา ชุดกรรมการเหรียญแปดทิศมงคล

ทั้งนี้ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะประกอบพิธีพุทธาภิเษก เททองนำฤกษ์ และหลอมชนวนมวลสารโลหะธาตุกายสิทธิ์ ณ พระวิหารพระพุทธชินราช และจะประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ๖ พิธีกรรม ตามหลักโบราณาจารย์ ประกอบด้วย ๑.พิธีสวดภาณยักษ์ ภาณวาร พระเถราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในมหาเวทเวสสุวรรณ นั่งปรก ๒.พิธีเสกแบบจีนนิกาย พระคณาจารย์จีนนิกาย อธิษฐานจิต ๓.พิธีปริตตาภิเษก ทำนองมคธ พระวิปัสสนาจารย์ อรัญวาสีแผ่เมตตาจิต ๔.พิธีปริตตาภิเษก พระปริตรรามัญ(มอญ) พระเกจิอาจารย์สายรามัญนั่งปรก ๕.พิธีมหาพุทธาภิเษก พระเกจิอาจารย์มหานิกายนั่งปรก จำนวน ๑๐๘ รูป และ ๖.พิธีสมโภช เบิกแว่นเวียนเทียน ตามคติพราหมณ์ ๓ วัน วันที่ ๓๐, ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ (เสาร์ ๕)

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.๐๙-๗๙๘๑-๖๓๑๑, ๐๙-๗๙๘๑-๗๓๔๗ และต่างจังหวัดที่ วัดไผ่ล้อม (หลวงพ่อพูล) จ.นครปฐม โทร.๐๖-๑๗๘๒-๖๔๕๖


เปิดอ่าน