royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

 "ฟิลเดย์"วันสำคัญของเกษตรกร

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 - 05:26 น.
ฟิลเดย์
Shares :

คอลัมน์ - ไม้ใบทำเงิน โดย - อุดม ฐิตวัฒนะสกุล  udomgarden1@gmail.com 

 

               งานเกษตรที่ต้องทำหมุนเวียนไปตลอดจนแทบนับจุดหมายปลายทางไม่ได้แน่นอน จากที่เคยเป็นฤดูกาลกลับต้องแปรเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและความจำเป็น และอีกหลายครั้งยังถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมที่ยากจะคาดเดาในทิศทางที่ควรจะเป็น จนให้สามารถดำเนินงานด้วยปัจจัยขั้นพื้นฐานแบบธรรมดาได้จนไปสู่ความสำเร็จในวิธีการปฏิบัติแบบปกติ ในแนวทางการชนะเหนือธรรมชาติด้วยการคิด วางแผน จัดวางระบบสาธารณูปโภคและการป้องกันภัยขั้นพื้นฐานของแต่ละพื้นที่ที่คล้าย หรือต่างกันออกไปด้วยความรู้และประสบการณ์ของตนเอง หรืออาจสะสมได้จากการถ่ายทอดจากผู้ที่ผ่านเหตุการณ์นั้นๆมาแล้ว ให้รอดพ้นจากภาวะถดถอยหรือภัยธรรมชาติต่างๆที่จะส่งผลต่อความตั้งใจในระบบการผลิต อันเป็นเหตุแห่งการต้องเริ่มต้นใหม่อย่างไม่ปกติ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของแนวความคิดของการจัดงานถ่ายทอดความรู้ที่เสริมด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นมา

 

                 กิจกรรมดีๆในงานฟิลเดย์(Field day)ช่วยเพิ่มสีสันให้แก่งาน เหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจแก่เกษตรกรที่ต่างก็มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วได้ตัดสินใจละจากงานประจำ และวางแผนเรื่องเวลาเพื่อพาตัวเองพร้อมเพื่อนพี่น้องเข้าไปสู่งาน โดยมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาที่มากขึ้นกว่าสิ่งที่ตนเองมีและได้ทำอยู่แล้ว ซึ่งผู้จัดจึงได้กำหนดกิจกรรมเพื่อจัดแสดง รวมถึงหัวข้อการฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานในพื้นที่ดังกล่าว หรือหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมาะสมและนำมาใช้ได้จริง ให้เกิดการขับเคลื่อนในทิศทางการพัฒนา เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามหลักแนวคิดด้านงานเกษตรสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน

                 สถานีการเรียนรู้ก็ได้รับความสนใจไม่น้อยจากผู้ร่วมงาน และสถานีการเรียนรู้แรกด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยประธานศูนย์เครือข่ายการผลิตมะพร้าวครบวงจร ถัดมาเป็นสถานีการผลิตปุ๋ยเพื่อเป็นการลดต้นทุนจากกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและลดปัจจัยการผลิตอื่นที่เกินความจำเป็น โดยประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชน สถานีที่3ให้ความรู้ด้านการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในระบบนิเวศและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่ผู้บริโภคปลายทาง

                โดยประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และอีกหนึ่งสถานีการเรียนรู้เป็นการบรรยายและสาธิตการเลี้ยงและแยกรังชันโรง ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในเขตเพาะปลูกนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการผสมเกสรเพิ่มการติดผลของพืชเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และยังได้ประโยชน์อื่นๆในกระบวนการเลี้ยง โดยประธานศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงชันโรง ในส่วนกิจกรรมจากภาครัฐที่จัดแสดงนิทรรศการ สาธิตการแปรรูป ก็มีอย่างน่าตื่นตาตื่นใจทุกหน่วยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนอกจากนี้ยังมีรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่มาจอดให้บริการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้จาก กศน.อำเภอดำเนินสะดวก อีกด้วย

                 ภายในงานยังมีการออกร้านของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่ทำได้ดีและได้นำเสนอความสำเร็จที่มีการรวมตัวจากบรรดาสมาชิกจนเป็นกลุ่มขนาดต่างๆช่วยกันสร้างสรรค์และคัดกรองจนเป็นรูปแบบที่ดีออกมาจำหน่ายสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนและครัวเรือน ซึ่งมีทั้งกลุ่มพืช สัตว์ ประมง และสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนินสะดวก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ผลิตเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา และในภาคส่วนเอกชนก็มีการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)บินสาธิตการพ่นสารชีวภัณฑ์ และยังมีรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเอนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ร่องสวน และร้านผลิตภัณฑ์เคมี-อินทรีย์ เพื่อการเกษตร

   

  

             สำหรับดูแลและควบคุมคุณภาพของผลผลิต ท้ายสุดก็เป็นบริษัทแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม NC Coconut ที่เติบโตมาจากการเป็นเกษตรกรผู้ผลิตในพื้นที่ และพัฒนาจนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ก็มาร่วมกิจกรรมในวันฟิลเดย์ด้วยเช่นกัน ซึ่งหลายๆองค์กรที่มาร่วมงาน แม้จะประสบความสำเร็จในระดับสูงแล้วก็ตาม แต่พอมีงานสำคัญเพื่อพี่น้องเกษตรกรด้วยกันแล้ว เขาเหล่านั้นมักให้ความสำคัญของงานแบบนี้ในระดับต้นๆและมาช่วยสร้างความสุข ให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนแบบมีของติดไม้ติดมือ และนำความรู้ติดตัวกลับไป เพื่อให้วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ มีความหมายกับทุกๆคน

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended