royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

 ครบรอบ10ปี เที่ยวสุขใจที่"พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ"

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 06:24 น.
พิพิธภัณฑ์เกษตร
Shares :

 ครบรอบ10ปีเพื่อการเกษตรไทย เที่ยวสุขใจที่"พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ"

 

      สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดยิ่งใหญ่ครบรอบ 10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ระหว่างวันที่ 1–2 มิถุนายน 2562 ภายในงานพบกับนิทรรศการนวัตกรรมเกษตร ทำความดีด้วยหัวใจรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ชม ชิม ช็อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร ตั้งแต่เวลา 08.00–18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ตรงข้าม รพ.การุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

 

          สหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยนำเสนอผ่านการจัดแสดงทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

        "ในการจัดงานตลาดนัดครั้งนี้ภายในงานนำเสนอนิทรรศการนวัตกรรมเกษตร รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร อาทิ การปลูกผักคอนโด นวัตกรรมผักกางมุ้ง การปลูกผักกลับหัว การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ฯลฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะทางด้านการเกษตรหลากหลาย การอบรมวิชาของแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ชิม ช็อป ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ที่นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ กว่า 100 ร้านค้า”

       ในส่วนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง สหภูมิแจงรายละเอียดว่า ได้นำศาสตร์พระราชา วิชาของแผ่นดิน กว่า 10 วิชา จากปราชญ์เกษตรตัวจริง อาทิ หลักสูตรท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างชุมชน เรียนรู้แนวคิด การสร้างแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน โดยอาจารย์เสถียร ใจคำ จ.เชียงใหม่ หลักสูตรนวัตกรรมการเลี้ยงไส้เดือนในแปลงผัก เรียนรู้วิธีการ เทคนิค เคล็ดลับการเลี้ยงไปกับอาจารย์สุพจน์ โคมณี เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.นครสวรรค์ 

        นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรคนต้นแบบเกษตรคนเมือง เรียนรู้การทำเกษตรฉบับคนเมืองในพื้นที่จำกัดเพื่อเอาใจผู้อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่อันจำกัดโดยผู้รู้จริงอาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ สวนผักคุณตา กรุงเทพฯ  และมาร่วมเรียนรู้และทำความรู้จักกับธัญพืช คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณในการรักษาโรค ในหลักสูตรธัญโอสถรักษาโรค โดยอาจารย์ขวัญชัย รักษาพันธุ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา เรียนรู้ทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติ ณ ลานมาเรียน ในหลักสูตรน้ำหมักมะกรูดแก้ไอ สมุนไพรไทยแก้ไอไว้ใช้ในบ้าน โดยอาจารย์สุพัตรา อุสาหะ   

        ไม่เพียงเท่านั้นยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ หลักสูตรภาชนะปลอดสารพิษจาก “กาบหมาก” เรียนรู้การทำภาชนะจากกาบหมาก โดยไม่ต้องใช้เครื่องอัดขึ้นรูป โดยอาจารย์ขวัญใจ เนตรหาญ เครือข่าย 1 ไร่ 1 แสน จ.สระบุรี เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิชานั้นได้รับเกียรติจากปราชญ์เกษตร ผู้ปฏิบัติจริง มาถ่ายทอดให้ประชาชนและผู้สนใจได้มาเรียนรู้นำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ เปิดลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

     ทำความดีด้วยหัวใจรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ด้วยการหิ้วปิ่นโต นำถุงผ้ามาช็อป รับส่วนลดสุดคุ้มจากร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้านอีกด้วย  

         สำหรับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2539 เป็น “พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาในปี 2552 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การมหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

         ต่อมาในปี 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร โดยเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.00–18.00 น.

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ