royal coronation
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

 อธิบดีพด.ติดตามโครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล จ.น่าน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 - 10:45 น.
กรมพัฒนาที่ดิน
Shares :
เปิดอ่าน 3,710 ครั้ง

 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ติดตามโครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล จ.น่าน

         อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะลงพื้นที่ติดตามการทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล จังหวัดน่าน หวังต่อยอดแผนตำบลทั่วประเทศ 

 

     

      นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมฯ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและเกษตรกร บ้านวังแข ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ชี้แจงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รวมถึงรับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่ 
          โดยปี 2562 กรมพัฒนาที่ดิน มีเป้าหมายจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลจำนวน 77 ตำบล โดยสังเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพร่วมกับการใช้ที่ดินปัจจุบัน และสถานการณ์การผลิต การบริโภค การตลาด รวมทั้งความต้องการการแก้ปัญหาของชุมชน 
            จากแผนตำบลจะนำไปสู่การเสนอแผนพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้โดยชุมชน ที่มีหน่วยงานท้องถิ่น ราชการ ประชารัฐ สนับสนุน ที่ดินมีการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ภาพรวมสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้ พึ่งตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้ในปี 2563 จะเริ่มทำแผนปฏิบัติลงสู่ชุมชน โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนในรูปแบบการบูรณาการทุกมิติ

Shares :
เปิดอ่าน 3,710 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ