royal coronation
วันที่ 18 สิงหาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

"พิเชษฐ์"เปิดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 - 17:59 น.
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Shares :
เปิดอ่าน 1,254 ครั้ง

"พิเชษฐ์"เปิดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่หุบกะพง

                    วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรของส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 600 คน เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก โดยร่วมกันจัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมกันทั่วประเทศ และได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการขึ้นภายในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี


           

      ภายในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการและซุ้มเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานสหกรณ์ ภายใต้หัวข้อ “ต่อยอด สืบสาน ปณิธานพ่อ สหกรณ์สานต่อ สู่ความยั่งยืน” กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ศูนย์สาธิตโครงการหุบกะพง พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10  จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันเก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง และกิจกรรมอาสาพัฒนาพลับพลาที่ประทับ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยมาเสด็จฯมาประทับและทรงงาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินที่โครงการไทย-อิสราเอล เพื่อพัฒนาชนบทหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2507

                และซ่อมแซมบ้านหลังแรก ซึ่งเป็นบ้านจำลองของเกษตรกรกลุ่มแรกที่ได้อพยพครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของโครงการไทย-อิสเราเอล เพื่อพัฒนาชนบทหุบกะพง  ซึ่งทุกกิจกรรมจะช่วยปลูกฝังให้บุคลากรสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์รุ่นใหม่ได้น้อมนำแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาขยายผลการทำความดีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมพร้อมทั้ง น้อมนำแนวพระราชดำริในการสืบสาน รักษาและต่อยอด ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขยายผลในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วน เป็นการสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์และพสกนิกรชาวไทยทุกคนได้แสดงร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์

Shares :
เปิดอ่าน 1,254 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ