royal coronation
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

อธิบดีพด.ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ดูแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 - 18:14 น.
ทุ่งกุลาร้องไห้
Shares :
เปิดอ่าน 901 ครั้ง

อธิบดีพด.ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ดดูแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิของประเทศ

 

            นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ตนพร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินสัญจร ติดตามผลการดำเนินงานกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 

         

             นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแก้ปัญหาน้ำท่วม จัดหาน้ำและปรับปรุงดิน โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบันทุ่งกุลาร้องไห้จากพื้นที่น้ำท่วม แห้งแล้ง ใช้ประโยชน์ไม่ได้ มาเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศ

               สำหรับพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 2.1 ล้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อ 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีษะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม ซึ่งแผนแม่บททุ่งกุลาร้องไห้ จัดทำแผนการใช้ที่ดิน การบริหารจัดการระบบน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน เป้าหมายให้เกษตรกรใช้ที่ดินปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบ่งสัดส่วนทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกสวนป่าไม้ยืนต้นเป็นเงินเก็บหรือไม้ใช้หนี้ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนา ยกระดับความมั่นคงในอาชีพ การพัฒนาตามสภาพภูมิสังคม คงความเป็นอัตลักษณ์ของอีสาน  

Shares :
เปิดอ่าน 901 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ