royal coronation
วันที่ 25 สิงหาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

 ตามองคมนตรีล่องใต้สู่เมืองระนอง ดูงานพัฒนาแหล่งน้ำ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 - 08:49 น.
ท่องโลกเกษตร,หาดส้มแป้น
Shares :
เปิดอ่าน 400 ครั้ง

 ตามองคมนตรีล่องใต้สู่เมืองระนอง ดูงานพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ

 

             ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง เดิมเป็นแหล่งแร่สำคัญของ จ.ระนอง ขณะนั้นมีชาวจีนเดินทางเข้ามาทำเหมืองแร่แล้วกลับออกไปบอกเจ้าเมืองระนองในว่าที่ห้วยซัมเปียนมีแร่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งคำว่า “ห้วยซัมเปียน” ในภาษาจีนแปลว่าลึกเข้าไปในหุบเขา ชาวบ้านจึงเรียกกันต่อๆ มาว่า “ห้วยซัมเปียน” และคำนี้ได้เพี้ยนมาเป็น “หาดส้มแป้น” ในปัจจุบัน

        

            “ท่องโลกเกษตร” อาทิตย์นี้ตามองคมนตรี "พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์" ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ.ระนอง โดยเฉพาะการก่อสร้างฝายคลองหินเพิง ณ บ้านทุ่งคา หมู่ 1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนองนั้น ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งคา หมู่ 1 หมู่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 110 ครัวเรือน ราษฎร 300 คน และพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนจำนวน 1,200 ไร่ ช่วงฤดูแล้งจำนวน 100 ไร่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

           บริเวณพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นนั้น เดิมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ทัศนียภาพเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศร่มรื่น แต่จากการใช้น้ำเพื่อการทำเหมืองแร่ดีบุกและเหมืองแร่ดินขาวในรูปแบบเหมืองฉีดที่ใช้น้ำจำนวนมากยังส่งผลให้ดินชั้นล่างที่ล้างออกมาจากแร่ทับถมในพื้นที่และกลายเป็นดินดานบนชั้นผิวดิน ลดความชุ่มชื้นในดิน ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ ยังผลให้เกิดความแห้งแล้งในเวลาต่อมา ราษฎรที่อยู่อาศัยดั้งเดิมส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้างเหมืองแร่และทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม เมื่อธุรกิจเหมืองแร่ยุติลง ราษฎรจึงหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่เนื่องจากขาดแคลนน้ำจึงทำให้ได้รับผลผลิตไม่เต็มที่ รวมถึงน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคก็ไม่เพียงพอ

            ต่อมาวรวิทย์ โลหะผล ราษฎรบ้านทุ่งคา หมู่ 1 ต.หาดส้มแป้น พร้อมราษฎรในพื้นที่ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนกระทั่งมีการก่อสร้างฝายคลองหินเพิงดังกล่าว ในขณะที่องคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เดินทางไปติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎรบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งพบว่าราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทำให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ “คลองหินเพิง” เพื่อบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อไปอีกด้วย

              โอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวกับราษฎรที่เดินทางมาต้อนรับว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความสุข อยู่กันด้วยความรักและสามัคคี พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ต่อชาวบ้านทุ่งคา หลังจากมีโครงการ นี้ขึ้นมาทุกคนก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

            “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้คณะองคมนตรี ลงมาติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่าก่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้างในปัจจุบัน และหากโครงการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ให้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรต่อไป" องคมนตรีกล่าว

            สุภานี ฉิมไทย ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ กล่าวว่า เมื่อก่อนที่ยังไม่มีการก่อสร้างฝาย ทุกคนจะมีปัญหาเรื่องน้ำมาก น้ำอาบน้ำใช้ต้องมาตักจากลำคลองโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งมีปัญหามากเพราะน้ำน้อย แต่พอมีฝายเก็บกักน้ำชาวบ้านก็มีน้ำใช้ตลอด ไม่ต้องเดินทางมาที่ลำคลองเหมือนแต่ก่อน เพราะฝายได้เก็บกักและยกระดับน้ำให้สูงขึ้นสามารถส่งตามคลองส่งน้ำไปยังพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างทั่วถึง ซึ่งส่วนใหญ่จะทำสวนสวนปาล์มน้ำมัน สวนทุเรียน และปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือน

     

     “ทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทำให้มีการสร้างฝายทุ่งคาเพื่อเก็บกักน้ำ ทำให้มีน้ำใช้อย่างไม่ขัดสนตลอดทั้งปี" สุภานี กล่าว

            อย่างไรก็ตามพื้นที่ จ.ระนอง มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือจำนวน 10 โครงการ 

Shares :
เปิดอ่าน 400 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ