royal coronation
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ก.ทรัพยากรฯ จัดงานมหกรรม 4 ภาค

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 12:02 น.
กระทรวงทรัพยากรฯ
Shares :
เปิดอ่าน 178 ครั้ง

ก.ทรัพยากรฯ จัดงานมหกรรม 4 ภาค

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมหกรรมป่าไม้ภายใต้แนวคิด “ไม้มีค่า 
ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” 
โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชน 
และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมเป็นพันธมิตรดำเนินงาน

 

การจัดงานครั้งนี้มี 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค 
• ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า 
จังหวัดแพร่   
• ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
• ครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น  
• ครั้งที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น จัดตั้งจุดบริการ คลินิก ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงาน ทส. ด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม เรื่องไฟป่า เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เรื่องการพบเห็นการลักลอบการทำร้ายสัตว์ป่า เรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เรื่องการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา 7  และกฎหมายป่าชุมชน เรื่องการลงทะเบียนสวนป่า 4.0 
และให้คนที่อาศัยอยู่ในป่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่าไม้  พร้อมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในเรื่องการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “แก้ไขปัญหาสู่อนาคต” จากการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 2562 พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่...) 2562  พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่4) 2559  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่...) 2562  พ.ร.บ.สวนป่า 2558  พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561  พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) 2561  พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2562  พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558 พ.ร.บ.งาช้าง 2558  พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562  และพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562  ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้เกิดกับประชาชน 
นอกจากการให้บริการจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ทส. แล้ว ภายในงานนี้จะเป็นเวทีกลางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจได้พบปะเจรจาทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนทั้งในด้านความรู้ 
และด้านการตลาด เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรม
การเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดป่าไม้ การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้
จากสวนป่า การโต้วาทีระดับนักเรียน การประกวดร้องเพลงป่าไม้ไมค์ทองคำชิงเงินรางวัล การแสดงดนตรี 
ร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าจำหน่ายกล้าไม้พันธุ์ดี ซึ่งการจัดงานจะเริ่มขึ้น
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ของทุกวัน 

Shares :
เปิดอ่าน 178 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended