กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือ จัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์

กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือ จัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์

 
                  จังหวัดลำปาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำนาแบบวิถีดั้งเดิมของท้องถิ่น ที่ยังคงใช้แรงงานคนในการปักดำ และการเก็บเกี่ยว แต่กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำหัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง มีการพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการนาแปลใหญ่ รวมตัวสมาชิกเกษตรกร 5 หมู่บ้าน พื้นที่ กว่า 1,000ไร่ ที่สามารถพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นทุกๆปี 

กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือ จัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์
   

            นายสุพจน์ วงค์ปาน ประธานกลุ่มนาแปลงตำบลหัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง กล่าวว่า การขับเคลื่อนการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP โดยกรมการข้าว จะเป็นหน่วยงานภาคีหลักเพื่อมาให้องค์ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพการผลิตข้าว มีขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรฐาน GAP ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมการข้าว และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

                ซึ่งแต่ก่อนทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือ ไม่รู้จักการผลิตข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ต่างคนต่างทำนา โดยไม่รู้จักวิธีการทำนาแบบกลุ่มนาแปลงใหญ่ พอได้มาเรียนรู้การทำนาแบบกลุ่มนาแปลงใหญ่ โดยรวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรเข้าด้วยกัน การรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือนี้ เกษตรกรจะได้รับความรู้ รู้ถึงคุณค่าของการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP โดยมีการปรับปรุงบำรุงดินที่แต่ก่อนดินในบริเวณนี้เสื่อมสภาพ เพราะมีการใช้สารเคมีที่ค่อนข้างเยอะ ทางกรมการข้าวจึงเข้ามาให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก ก็เริ่มหันมาใช้ปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเอง แทนการใช้สารเคมีในปัจจุบัน เป็นการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างดีเลยทีเดียว

กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือ จัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์
               ปัจจุบันกลุ่มนาแปลงตำบลหัวเสือ มีการ MOU การซื้อขายข้าวกับทางสหกรณ์ส่งเสริมการตลาดของ ธกส.และสหกรณ์สบปราบ อย่างของปีนี้ก็จะเริ่มมาซื้อข้าวของเกษตรกร ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ให้เกษตรกรเก็บข้าวที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน GAP แล้วเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เดือนกุมภาพันธ์ทางสหกรณ์ที่ MOU ร่วมกับทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือ ก็จะมารับซื้อข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ถึงที่เลยก็ว่าได้ เป็นผลดีกับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือเป็นอย่างมาก เพราะเกษตรกรไม่ต้องเสียเปรียบกับพ่อค้าคนกลาง โดยทางสหกรณ์ให้กระสอบกับทางกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือ มาให้บรรจุถุงและช่างน้ำหนักผลผลิตข้าวที่ได้เอง ทั้งนี้ยังลดค่าขนส่งให้กับทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสืออีกด้วย 
              

               นายสุพจน์ กล่าวต่อว่าทางกลุ่มนาแปลงตำบลหัวเสือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ให้สมาชิกภายในกลุ่มยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวไปใช้ในการปลูกข้าวที่ได้มาตรฐาน GAP ให้สมาชิกยืมไปใช้ 25 กิโลกรัม ก็ต้องนำมาคืนเป็น 30 กิโลกรัม เพื่อเป็นกองทุนข้าวไว้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในปีต่อๆไป ถึงแม้ว่าการทำนาของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือจะยังคงอนุรักษ์การทำนาแบบวิถีดั้งเดิมอยู่ แต่ทางกรมการข้าวก็ยังมาช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์ทุ่นแรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องหยอดข้าว เครื่องซีลข้าวบรรจุถุงสูญญากาศ โรงสีข้าวขนาดกลาง และเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นปัจจัยให้เกษตรกรภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำหัวเสือมีแรงจูงใจในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ต่อไป

กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือ จัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์
                  อย่างไรก็ตาม การพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือ เพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลย หากสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ไม่ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้กลุ่มนั้นเกิดความเข้มแข็ง และต้องผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP ตามตลาดต้องการ เพื่อขายข้าวออกสู่ตลาดได้ในราคาที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหัวเสือ เพื่อให้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัว ลืมตาอ้าปากได้ในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน