royal coronation
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"

วันที่ 12 มกราคม 2562 - 13:10 น.
กรมพัฒนาที่ดิน
Shares :
เปิดอ่าน 63 ครั้ง

เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"

             อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียนหมอดินอาสา เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

                       นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะที่ปรึกษาจากส่วนกลาง นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานี ผู้อำนวยการกลุ่มหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ศูนย์ราชการนาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
                  นอกจากนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินยังได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหมอดินอาสาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ บ้านนายปาน ชูพันธ์ หมอดินอาสาประจำตำบลบางจาก โดยมีหมอดินอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองร่วมให้การต้อนรับ  หลังจากนั้น เดินทางไปศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอำเภอปากพนัง หมู่ที่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน เกษตรกร และหมอดินอาสาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมทั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทางการสำรวจออกแบบงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยาม เวลาต่อมาเดินทางไปพื้นที่บ้านวัวหลุง หมู่ที่ 5 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน เกษตรกร และหมอดินอาสาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
                

   ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก” เบื้องต้น ด้านพืช จำนวน 23 อำเภอ 165 ตำบล 1,525 หมู่บ้าน จำนวนเกษตรกรประสบภัยจำนวน 121,053 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจำนวน 126,931 ไร่ แยกเป็น นาข้าว คาดว่าจะเสียหาย 27,207 ไร่ พืชไร่ คาดว่าจะเสียหาย 3,573 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ คาดว่าจะเสียหาย 96,151 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการรับแจ้งความเสียหายจากเกษตรกรและให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีเสียหายสิ้นเชิง 

Shares :
เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ