royal coronation
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอก ประสบความสำเร็จผลิตข้าวมาตรฐานGAP

วันที่ 9 มกราคม 2562 - 18:10 น.
บ้านส้มป่อย
Shares :
เปิดอ่าน 44 ครั้ง

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอก ประสบความสำเร็จในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

 
             จังหวัดศรีสะเกษ ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางการเกษตร มีอาชีพการนาบนพื้นที่ที่ครอบคลุมเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ทั้งยังมีกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอก ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

            กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอกแห่งนี้ สามารถเป็นแบบอย่างในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และส่งผลผลิตออกสู่ตลาดด้วยการนำใบรับรองข้าว GAP ไปเป็นหลักประกันในการซื้อขาย ต่อรองราคาข้าวกับทางโรงสี ผลผลิตของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอกเป็นผลผลิตข้าวจากทุ่งกุลาร้องไห้ ผลิตทั้งข้าวหอมมะลิ 105 ข้าว กข 15 และยังกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย
     

           นายสังเวียน เศรษฐจันทร์ รองประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอก เล่าให้ฟังว่า ทางกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอกนั้นปลูกข้าวอยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์การผลิตข้าวจะเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ก็คือจะเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีกลิ่นหอมเฉพาะของข้าว เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่ทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ทำผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอกเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค โดยมีสมาชิกภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่จำนวน 200 ราย มีพื้นที่ในการปลูกข้าวทั้งหมด 3,000ไร่ และทางกลุ่มจะมีการประชุมหารือร่วมกันอยู่เป็นประจำ เพื่อแปรรูปผลผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารแปรรูปเป็นขนมจากข้าวหอมมะลิ 
               ทางกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอกแห่งนี้จะพยายามที่จะไม่นำเอาเมล็ดพันธุ์จากภายนอกมาใช้ เพราะกลัวว่าจะมีข้าวพันธุ์อื่นมาปลอมปน และไม่ได้มาตรฐาน เพราะถ้าหากนำเมล็ดพันธุ์จากภายนอกเข้ามาผลิตภายในกลุ่ม ทางกลุ่มจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าต้นทางจนถึงปลายทางของเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นมาจากที่ใด เพราะทางกรมการข้าวก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานอยู่แล้ว ทั้งยังสนับสนุนในเรื่องของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ เครื่องซีลข้าวบรรจุถุงสูญญากาศ และเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องบริหารจัดการแปลงตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น จนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว และรักษาเมล็ดพันธุ์
                ในภาพรวมการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอก จะเห็นได้ว่าดีขึ้นจากแต่ก่อนที่เราต่างคนต่างปลูกข้าว และขายข้าวเอง พอมีการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่เกิดขึ้น คุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ก็ดีขึ้น และยังมีการ MOU ร่วมกับโรงสี เพื่อต่อรองราคาข้าวและได้ราคาตามที่ต้องการ เพราะการที่ทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ทางกลุ่มสามารถนำใบรับรองมาตรฐาน GAP ไปเสนอราคาข้าวกับทางโรงสี และได้ราคาที่ต้องการเพราะข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอกสามารถตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานตามการรับรองมาตรฐานข้าว GAP ได้
 

                 อย่างไรก็ตามการทำนาของเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบึงหมอก ก็ยังคงผลิตข้าวเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP และพัฒนาต่อยอดผลผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดและผู้บริโภคต่อไป อาชีพการทำนาก็ยังคงเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านบึงหมอก จ.ศรีสะเกษ ทั้งยังเป็นอาชีพที่ยั่งยืน สืบต่อกันมาชั่วลูกหลาน คงไว้ซึ่งการผลิตข้าวบนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

Shares :
เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended