ติวเข้ม ! หมอดินอาสา-ยกระดับองค์ความรู้

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล หวังยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้

 

                1 มกราคม  2562  นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เปิด " โครงการอบรมหลักสูตรหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562 "   

 

 

ติวเข้ม ! หมอดินอาสา-ยกระดับองค์ความรู้

 

                นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวว่าวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้หมอดินอาสาประจำตำบลรับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning) การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ทราบถึงแนวทางของหมอดินอาสาที่ประสบผลสำเร็จในด้านต่าง ๆ สามารถนำไปปฎิบัติและถ่ายทอดสู่เพื่อนบ้านเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จต่อไปได้ ซึ่งมีหมอดินอาสาประจำตำบลจากจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต   เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 

ติวเข้ม ! หมอดินอาสา-ยกระดับองค์ความรู้

 

               นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ หวังว่าได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562 และพาหมอดินอาสามาศึกษาดูงานในพื้นที่ทำเกษตรของจังหวัดกระบี่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับหมอดินอาสาเหล่านี้ อีกทั้งหวังให้หมอดินอาสาได้ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้รู้จักรักหวงแหนดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนในการทำอาชีพเกษตรกรรม

 

ติวเข้ม ! หมอดินอาสา-ยกระดับองค์ความรู้

 


 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่