royal coronation
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

จัดสัมมนา "เกษตรอินทรีย์" จุดเปลี่ยนของเกษตรไทย จริงหรือ?

วันที่ 6 กันยายน 2561 - 23:15 น.
สมก
Shares :
เปิดอ่าน 1,463 ครั้ง

สมก.จัดสัมมนา "เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จุดเปลี่ยนสู่โอกาสของเกษตรไทย จริงหรือ?

               วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนนทรี ชั้น 1 อาคาร ส.มก.สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จุดเปลี่ยนสู่โอกาสของเกษตรไทย จริงหรือ?" โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อนกับโอกาสทางตลาดของเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย"

            ซึ่งท่านได้เน้นประเด็นในด้านการเปิดโอกาสทางการตลาดของเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยทั้งภายในและต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจการค้าของเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในอนาคต ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และเป้าหมายในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยของไทย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2560-2564 โดยการขับเคลื่อนของกระทรวงพาณิชย์ โดยในพิธีเปิดงานดังกล่าวฯ นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา อุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอดีตรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  

             หลังจากนั้น ในเวลา 10.30 น. มีการเสวนาเรื่อง "เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ก้าวอย่างไรไปให้ถึง" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
- คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- คุณพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข
- คุณอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
- รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้ดำเนินการเสวนา

             ในภาคบ่าย มีการเสวนาเรื่อง "ร่วมกันคิด พิชิตโอกาสเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
- คุณวัลลภ พิชญ์พงศา เลขาธิการสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ (TOTA)
- คุณลักขณา นะวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัท สยามพารากอน จำกัด
- คุณเพชรดา อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผู้ประสานงานผักอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง
- คุณภัททดา สามัคคี กรรมการผู้จัดการบริษัท PDI Trading Co.,Ltd.
- คุณธนิดา ขุนนา บริษัท คลีนฟาร์ม จำกัด 
- ดร.ประมุข เพ็ญสุต ผู้ดำเนินการเสวนา

                 สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยและทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยให้ข้อคิดเห็นและมุมมองที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

             

  ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ได้ไปดำเนินการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียง ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทาง Mobile Application ในระบบ Android ระบบ iOS และผ่านทาง Facebook Live โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “สถานีวิทยุ ม.ก.” ทาง Youtube Live โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “KU Radio Thailand” 
ซึ่งสามารถรับชมและรับฟังย้อนหลังได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดสัญญาณในระบบ เอ.เอ็ม. สเตอริโอ ทั้ง 4 สถานี (4 ภูมิภาค) ทั่วประเทศ

ภาคกลาง สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน AM 1107 kHz
ภาคเหนือ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ AM 612 kHz
ภาคใต้ สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา AM 1269 kHz
ภาคอิสาน สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น AM 1314 kHz

สำหรับการถ่ายทอดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ทางสมาชิกครอบครัว ม.ก.ระยอง (ภาคตะวันออก) ของสถานีวิทยุ ม.ก. ได้ระดมสมาชิกเข้ามารับฟัง-รับชมการถ่ายทอดสดฯ ตลอดทั้งวัน ณ หมู่บ้านชากเล็ก ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

Shares :
เปิดอ่าน 1,463 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ