"ประจิน"ติดตามปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในพื้นที่จ.หนองบัวลำภู

"ประจิน"ติดตามปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในพื้นที่จ.หนองบัวลำภู

 

                    วันที่ 2 กันยายน 2561 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมประชุมรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสารเคมีตกค้างในพื้นที่ของ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ที่วัดคลองเจริญธรรมมาวาส บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจัวหวัดหนองบัวลำภู นายสำรวย เกษกุล ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการจากหลายภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูล ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้ให้ รศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยจากการเก็บข้อมูลการวิจัยในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง จากการใช้สารเคมีในพื้นที่ ต่างๆของจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 6 อำเภอและผลกระทบที่จะส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งจากในส่วนของการใช้ในพื้นที่ของอำเภอสุวรรณคูหา มีหลายหน่วยงานได้มีการนำเสนอข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ในการประชุม รองนายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และหน่วยงานที่ได้ร่วมเดินทางมาพร้อมในการรับฟังปัญหาในครั้งนี้ ได้มีการนำเอาสภาพปัญหาผลกระทบรายงานในปลัดกระทรวงในสังกัดและรัฐมนตรีในสังกัดได้รับทราบ และถือว่าเรื่องนี้ รัฐมนตรี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ที่จะนำเอาปัญหาให้กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายทราบ พร้อมทั้งจะได้กำหนดแนวทางให้เร็วที่สุด ในส่วนของคนที่เจ็บป่วยก็จะเร่งดำเนินการร่วมกับ โรงพยาบาลในพื้นที่ โรงพยาบาลในจังหวัดให้เข้ามาดูแล ถือว่าเป็นการเร่งดูแลประชาชนให้มีความสุข และในส่วนตัวก็จะนำเรียนให้ นายกรัฐมนตรีอีกทางหนึ่ง และหลังจากได้มีการสรุปปัญหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้จัดสรรเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับตำบลบุญทัน 2 ชุด มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับกระทบจากการใช้สารเคมีจนทำให้ต้องกลายเป็นผู้พิการ จำนวน 6 ราย คนละ 2,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า จากปัญหาของสารเคมีนั้น ได้พบว่ามีการพบสารเคมีอันตรายมาตั้งแต่ปี 2554 และได้เริ่มทำการแก้ไขเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอสุวรรณคูหา ซึ่งในครั้งนี้ จากการฟังข้อมูลปัญหา ทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานและคณะกรรรมการวิจัย เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ส่วนทางด้านการเกษตร ได้พยายามจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในการใช้สารเคมี สารตกค้าง ซึ่งเป็นส่วนของจังหวัด แต่ในส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม จะได้นำเอา งานของอำเภอสุวรรณคูหา ไปขับเคลื่อน ในเรื่องมาตรการของสารเคมี 3-4 ตัว ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นเกษตรอินทรีย์

นอกจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ยังกล่าวอีกว่า จากการที่มีการใช้สารเคมีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ นั้น ในส่วนของกฎหมายมีกฎหมายห้ามการใช้สารเคมีในเขตอุทยาน เขตป่าอยู่แล้ว อันนี้จะต้องมีการห้ามอย่างเด็ดขาด และการใช้สารเคมีใกล้แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค จะต้องดูแลกันไม่ให้ตกกระทบเข้าไปในน้ำ ส่วนหนึ่งการใช้ในพืชผักสวนครัวก็อาจจะทำให้เกิดการขาดความเชื่อมั่น ต่อผู้บริโภค ส่วนในพืชเศรษฐกิจ พวกข้าว อ้อย และยางพารา นั้น จะต้องเข้าไปหามาตรการควบคุมเป็นกรณีพิเศษ

จากนั้น คณะของรองนายกรัฐามนตรี ได้เดินทางไปยัง แปลงเกษตรผสมผสานของ นายอ่อนสา อาสาธง และแปลงปลูกไผ่ ของ นายกุมาร บานเย็น บ้านแสงอรุณ ตำบลบุญทัน ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการคืนคนดีสู่สังคมของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูและไปยัง ศูนย์ยุติธรรม ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู


เปิดอ่าน