กยท. เดินหน้า 2 แนวทาง เพิ่มปริมาณการใช้ยาง

กยท. เดินหน้า 2 แนวทาง เพิ่มปริมาณการใช้ยาง

รก. ผู้ว่าการ กยท. เดินหน้า 2 แนวทาง เพิ่มกำลังการผลิตน้ำยางข้น จากเดิม 1,500 ตัน เป็น 2,500 ตันต่อเดือน วางเป้า ช่วยเหลือชาวสวนยาง ยกระดับราคายางอย่างมีเสถียรภาพ

 

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการ กยท. เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตามแนวทางยกระดับราคายางและสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยทางกองจัดการโรงงาน 2 การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำยางข้น จากเดิม 1,500 ตัน เป็น 2,500 ตันต่อเดือน เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณรับซื้อวัตถุดิบน้ำยางสดจากเกษตรกรชาวสวนยางได้มากขึ้น ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายน้ำยางสดได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วย สำหรับน้ำยางข้นที่ กยท. ผลิตจะขายให้กับผู้แปรรูปยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันให้ราคายางมีเสถียรภาพและเกิดการระบายน้ำยางข้นออกสู่ตลาดทั้งภายในและนอกประเทศมากขึ้น

นายเยี่ยม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ กยท. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำรวจปริมาณสต๊อกยางแห้ง ไม่ว่าจะเป็นแผ่นรมควัน ยางแท่ง หรือยางประเภทอื่นๆ ซึ่งรวมถึงภาคเอกชนที่มีการซื้อยางดิบจากเกษตรกรมาแปรรูปเพื่อรอการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้บริหารจัดการเพื่อให้ราคายางภายในประเทศมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการทั้ง 2 แนวทางนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง โดยจะสามารถขายยางผ่านตลาดกลาง ทั้ง 6 แห่ง และตลาดเครือข่ายของ กยท. ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการผลักดันราคายางในตลาดให้เพิ่มขึ้น และเกษตรกรจะสามารถขายผลผลิตยางในราคาสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและภาพรวมของประเทศด้วย


เปิดอ่าน
tags :