เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้  6 – 12 ก.ค.นี้

 เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้  6 – 12 ก.ค.นี้

  
 กรมชลประทาน พร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้ เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือรับสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม  2561

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนในช่วงวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม  2561 เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย นั้น

กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเดิม ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่ หากเกิดฝนตกหนักจะได้เข้าไปแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้กำชับให้คอยติดตาม ตรวจสอบอาคารและระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด สำหรับพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำนั้น ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องมืออื่นเตรียมพร้อมไว้ด้วยแล้

สำหรับเครื่องจักร-เครื่องมือ ที่กรมชลประทาน ได้จัดเตรียมไว้ตามโครงการชลประทานต่างๆ รวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย เครื่องสูบน้ำ 1,851 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 317 ชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 82 เครื่อง   เรือขุด 32 ลำ รถขุด 161 คัน รถแทรกเตอร์ 35 คัน รถบรรทุก/ยานพาหนะ 324 คัน และสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ 1 ชุด(สำรองไว้ที่ภาคใต้) รวมทั้งสิ้น 2,803 หน่วย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการฯชลประทาน ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด โดยให้ร่วมบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์น้ำหลากขึ้นในพื้นที่


เปิดอ่าน