"TSPCA"จัดโครงการ"รักสัตว์"ในโรงเรียน

"TSPCA"จัดโครงการ"รักสัตว์"ในโรงเรียน

 

           สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เดินหน้าจัดโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน ร่วมกับคณะลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง กว่า 700 คน ปลูกฝังเยาวชน รับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้าน โดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคม นสพ.อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์และกรรมการราชบัณฑิต อมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากรในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วย ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA ชลิดา กล่ำปาน ดารานักแสดง คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกเสือสามัญ กว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          ดร.สาธิต เปิดเผยว่า สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ก่อตั้งขึ้นมากว่า 24 ปี เพื่อรณรงค์หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณสัตว์โดยสันติวิธี ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเมตตาให้แก่สาธารณชนและเยาวชนโดยทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์และมีบทบาทในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิสัตว์

         นสพ.อลงกรณ์ กล่าวว่า จากการที่ได้ทำงานด้านนี้มาตลอด ขณะนี้มีความ เป็นห่วงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ที่ในอดีตหายไปนาน แต่ปัจจุบันกลับมาอีก ซึ่งโรคนี้มีความสำคัญ และเป็นเรื่องของการป้องกันดูแล ต้องฉีดวัคซีน และต้องระวังสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ หากถูกสุนัขกัดต้องล้างแผล และพาไปพบแพทย์โดยเร็ว เช่นเดียวกับสัตว์ เมื่อถูกสัตว์อื่นกัดก็ต้องพาไปพบสัตวแพทย์ ซึ่งโครงการที่ดำเนินการในวันนี้ จึงมาพูดถึงการเลี้ยงสัตว์ในบ้าน เมื่อตัดสินใจเลี้ยง ต้องรับผิดชอบดูแล ทั้งการให้วัคซีน การจัดสถานที่เลี้ยง เมื่อสัตว์เจ็บป่วย ก็ต้องรักษา ไม่ให้สัตว์เกิดโรค และทรมาน จนเสียชีวิต

          “มังกร” ปภาวิน ทูตสันถวไมตรี TSPCA และ “แซนดี้” ชลิดา ดารานักแสดง กล่าวว่า โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน เป็นการเข้ามาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์ เริ่มจากครอบครัว เมื่อเห็นหมาแมวที่มีความน่ารัก ก็อยากนำมาเลี้ยง และหากคิดจะเลี้ยงต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะดูแลรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงได้ดีตลอดไปหรือไม่

           สำหรับโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของสมาคม โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2545 จนกระทั่งในปี 2549 สมาคมได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น นำกิจกรรมโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน ออกเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า เกิดความเมตตากรุณาและปฏิบัติต่อสัตว์นั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 


เปิดอ่าน