"ยึด"ตับแช่แข็งลักลอบนำเข้า !!!

"ปศุสัตว์"ส่งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วบุกลำพูนตรวจค้นห้องเย็นพบชิ้นส่วนตับหมูแช่แข็ง 1.7 หมื่นกก.ลักลอบนำซากสัตว์ผิดกม.เสี่ยงเป็นพาหะโรคระบาดข้ามประเทศ

3 ก.ค. 61"ปศุสัตว์"ส่งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วบุกลำพูนตรวจค้นห้องเย็น พบชิ้นส่วนตับหมูแช่แข็งจำนวนมาก 1.7 หมื่นกก.มูลค่า 8.5 แสนบาท ลักลอบนำซาก สัตว์เข้าราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย เสี่ยงเป็นพาหะโรคระบาดข้ามประเทศ


 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ลำพูน ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน ร่วมตรวจค้นห้องเย็นไม่ทราบชื่อ ในพื้นที่หมู่ 4 อ.เมือง จ. ลำพูน พบชิ้นส่วนตับสุกรแช่แข็ง ไม่ทราบแหล่งที่มาเป็นจำนวนมาก 

 

การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการเข้มงวดตรวจสอบการการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศอย่างผิด กฎหมาย พบซากสัตว์ของกลางเป็นชิ้นส่วนตับสุกรแช่แข็งไม่ทราบแหล่งที่มาหรือสถานที่ผลิตที่ชัดเจน ไม่มีเอกสารหลักฐาน ที่ผ่านการตรวจสอบจากสัตวแพทย์ และหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจ มีเชื้อโรคระบาดปะปนมากับซากสัตว์ดังกล่าว

 

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้ทำการอายัดตับสุกรแช่แข็ง จำนวน 17,000 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 850,000 บาท ไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ กับเจ้าของห้องเย็น ซึ่ง เป็นเจ้าของซากสัตว์ดังกล่าว โดยแจ้งข้อหาในการกระทำความผิดตาม มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

กรณีนำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณี เคลื่อนย้ายซากสัตว์ข้ามจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง มีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่ายังมีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ซากสัตว์ไม่ถูกตรวจสอบจึงมึความเสี่ยงที่ซากสัตว์นั้นอาจเป็นพาหะ ของโรคระบาดได้ กรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบการการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศและควบคุม เคลื่อนย้ายภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้บริโภค ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้อำนวยความ สะดวกในการอนุญาตนำเข้า และเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ต้องการข้อมูล หรือพบเห็นการกระทำผิดด้านปศุสัตว์ โปรด ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยแจ้งผ่าน แอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ