อายัด !!! หมู 2.8 หมื่นตัว พบสารเร่งเนื้อแดง

"อธิบดีกรมปศุสัตว์"ส่งทีมปูพรหมบุกตรวจปัสสาวะหมูที่ฟาร์มในจ.ราชบุรี สั่งอายัดทันที 2.8 หมื่นตัว พบสารเร่งเนื้อแดง 3 ฟาร์ม สั่งดำเนินคดีถึงที่สุด"

30 มิถุนายน 2561 “อธิบดีกรมปศุสัตว์"ส่งทีมปูพรหมบุกตรวจปัสสาวะหมูที่ฟาร์มในจ.ราชบุรี สั่งอายัดทันที 2.8 หมื่นตัว พบสารเร่งเนื้อแดง 3 ฟาร์ม สั่งดำเนินคดีถึงที่สุด"

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยภายหลังสั่งการให้นายสัตวแพทยจีรศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สพส. อยส., สนง.ปศข 7,กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 7 รวมกว่า 50 นาย ในวันที่ 28 มิ.ย.ทั้งนี้ได้เข้าตรวจปัสสาวะสุกรที่ฟาร์ม ในพื้นที่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน  9 ฟาร์มพบผลบวกต่อสารเร่งเนื้อแดงจำนวน 3 ฟาร์ม

 

อายัด !!! หมู 2.8 หมื่นตัว พบสารเร่งเนื้อแดง

 

จึงได้อายัดสุกร จำนวน 28,460 ตัว และในวันที่ 29 มิ.ย.ชุดเฉพาะกิจปรามปรามสารเร่งเนื้อแดง กรมปศุสัตว์ ขยายผลลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มหมูต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอโพธารามและอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก อยส. สพส., สนง.ปศข 7 เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกรขุนด้วยชุดทดสอบภาคสนาม(strip test)จำนวน 5 ฟาร์ม ไม่พบผลบวกต่อสารเร่งเนื้อแดงทั้ง 5 ฟาร์ม สรุปดำเนินการ 2 วัน  อายัดสุกร ที่ฟาร์มจำนวน 3 ฟาร์ม 28,460 ตัว ตัวอย่างปัสสาวะจะถูกส่งตรวจเพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ต่อไป  

 

อายัด !!! หมู 2.8 หมื่นตัว พบสารเร่งเนื้อแดง

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวถึงการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธการสินค้าเกษตรปลอดภัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการระดมกำลังกวาดล้างโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและสารเร่งเนื้อแดงโดยการกระทำดังกล่าว ข้างต้น เป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

อายัด !!! หมู 2.8 หมื่นตัว พบสารเร่งเนื้อแดง

 

หลังจากนี้จะปฏิบัติการอย่างนี้ต่อเนื่องไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากสัตว์ที่มาจากฟาร์มที่ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง มีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ หากบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดง  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงและอาจทำให้เจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

อายัด !!! หมู 2.8 หมื่นตัว พบสารเร่งเนื้อแดง


หากพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) "DLD 4.0" ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที