"หมากเหลือง"ปาล์มตัดใบสารพัดประโยชน์ 

คอลัมน์ -ไม้ใบทำเงิน โดย - อุดม ฐิตวัฒนะสกุล udomgarden1@gmail.com

 

              หมากเหลือง พืชวงศ์ปาล์มตัดใบปลูกใช้ประโยชน์ได้สารพัด ทั้งตบแต่งสวน ประดับอาคาร เป็นพืชอาหาร พืชพลังงาน จนถึงใช้เนื้อไม้เพื่อสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทุกชนิดนั้นเราสามารถนำมาปลูกเพื่อใช้ประดับตบแต่งสถานที่ได้ทุกโอกาสแต่ต้องดูขนาด รูปทรง และความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่นิยมสำหรับนักออกแบบจัดสวนทั้งภายในและนอกอาคารตามแนวคิดและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่น ใช้กรองฝุ่น ซับเสียง พลางแสง บังแนวสายตา หรือเพื่อตัดใบใช้ประดับก็นับเป็นการเพิ่มมูลค่าได้หลายรูปแบบจากการใช้งาน

 

"หมากเหลือง"ปาล์มตัดใบสารพัดประโยชน์ 

 

                หลายคนมักเคยเห็นต้นหมากเหลืองเป็นของธรรมดาที่ปลูกทั่วไป ลักษณะเป็นกอลำต้นกลมเป็นปล้องจากรอยหลุดร่วงของกาบใบ โตไว ใบคล้ายทางมะพร้าวย่อขนาด ผลเล็กติดเป็นทะลายนับหลายร้อยเมล็ดหากติดสมบูรณ์เมื่อแก่และสุกจะเป็นสีเหลืองคล้ายสีก้านใบ งอกขึ้นง่ายได้เองแม้ร่วงหล่นโคนต้นก็ตาม แต่การนำมาใช้งานกลับลดลงไปมากเพราะมีพืชอื่นให้เลือกใช้อย่างหลายหลาก แม้พืชวงศ์เดียวกันก็ตามที่มีรูปลักษณ์สวยงามแปลกตาออกไป รวมถึงผลตอบแทนคือสิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแฟชั่นยุคสมัย 

                ถึงอย่างไรหมากเหลืองก็ยังมีการผลิตเพื่อใช้งาน แต่ปริมาณที่น้อยลงไปมาก ทำให้ผู้ที่ยังหาเพื่อใช้งานอยู่กลับหายากมากขึ้น ถึงขนาดบางครั้งหาได้ไม่พอกับการใช้งานในโครงการขนาดใหญ่ก็มี ทิศทางการใช้อาจขึ้นลงบ้างตามจำนวนและโอกาสที่มี ถ้าเทียบในช่วงที่ผมเข้าสู่วงการไม้ประดับใหม่ๆ การใช้ยังคงไม่มากเหมือนเป็นไม้ปลูกกันเกือบให้ฟรี มีลำต้นน้อยในแต่ละกอ แตกหน่อไล่รุ่นเรียงขนาดหน่อเกิดใหม่ข้างลำแม่ชัดเจน ต้นที่โตนานวันก็สูงเกินกว่าการดูแลได้ง่าย แต่มายุคสมัยปัจจุบันรูปแบบการเพาะปลูกเปลี่ยนไปเกษตรกรใช้เมล็ดเพาะในกระถางค่อนข้างแน่น งอกเป็นกลุ่มชิดรากสานติดกันราวกับเกิดหน่อจากธรรมชาติเติบโตขนาดที่เท่าๆ กัน แตกต่างจากรูปแบบเดิมไปเลยทีเดียว

"หมากเหลือง"ปาล์มตัดใบสารพัดประโยชน์ 

              รูปแบบใหม่นี้เมื่อโตกอก็ยิ่งแน่นเหมือนถูกกำหนดทรงโดยการบังคับ ทำให้ได้ใบเล็กตามที่ตลาดต้องการในช่วงเวลายาวนานกว่าที่เคยเป็น ปริมาณใบได้มากขึ้นต่อพื้นที่ เมื่อกอเริ่มมีขนาดพอเหมาะเราอาจขุดย้ายขยายโอกาสเพิ่มช่องทางทางการตลาดมากกว่าที่เป็น ไม้ขุดล้อมชนิดนี้มีความทนทานเคลื่อนย้ายใช้งานได้ง่ายไม่มีปัญหาชะงักงันเหมือนพืชวงศ์เดียวกันกับอีกหลายชนิด เพียงได้ความชุ่มชื้นหลังขุดย้ายอย่างต่อเนื่องก็สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตต่อได้ทันที

               หมากเหลืองมีหลายชนิดพันธุ์ด้วยกัน แตกต่างตามถิ่นกำเนิด และอาจกลายพันธุ์ได้จากการเพาะเมล็ด ในบางทีก็มีลักษณะเปลี่ยนไปจากต้นเดิมบ้างแต่ไม่มากนัก โอกาสกลายพันธุ์น้อยจากวิธีปกติธรรมชาติ หากเกิดการกลาย หลายครั้งอาจไม่มีมูลค่าทางการตลาด น้อยครั้งนักที่จะได้ลักษณะเด่นโดนใจนักสะสมอย่างแปลกตาและเพิ่มมูลค่าต้นที่กลายพันธุ์ได้ดีถ้ามีลักษณะโดดเด่นจริงๆ บางชนิดกลายพันธุ์แบบด่าง บางชนิดกลายพันธุ์แบบแคระ ต้นเตี้ย ใบสั้นเหมือนหางไก่แจ้ เจ้าของก็มักตั้งชื่อตามลักษณะที่เห็น 

               ซึ่งลักษณะเดิมของหมากเหลืองอาจใกล้เคียงหรือคล้ายกับหมากเขียวมาก เพราะบางทีหากไม่สังเกตหรือขาดประสบการณ์ความชำนาญก็อาจแยกได้ยากเพราะหมากเหลืองที่ปลูกอย่างสมบูรณ์ใบก็ให้สีเขียวสดและยิ่งเลี้ยงใต้ร่มรำไรด้วยแล้วก็แทบไม่เห็นสีเหลืองของทางก้านใบเลย จึงต้องจำลักษณะเฉพาะตัวของพืชทั้งสองพันธุ์ หากเห็นและจำแนกได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาพันธุ์เพื่อปลูกและตัดใบประดับตามที่ตลาดต้องการได้ ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปกับการปลูกผิดพันธุ์ โดยที่ปาล์มตัดใบหลายๆ ชนิดมีตลาดการใช้อาจแตกต่างกันไป 

              แต่หมากเหลืองเพื่อการตัดใบมีการใช้ไม่น้อย จึงเป็นพืชอีกทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบและสนใจไม้ประดับในวงศ์ปาล์มที่มีสถานภาพการใช้ให้เลือกมากกว่าที่เคยเป็น


เปิดอ่าน